TAGIR MOHANDIS - kadešský trubadúr, ktorý bol okradnutý arrakénskymi žoldniermi a predstúpil preto pri Rannej audiencií pred Svätú Aliu a lady Jessiku. Bol vysoký takmer 2 metre, s nepokojnými očami, dlhými zlatými vlasmi, štíhlym telom a širokou hruďou. Bystrý a so zmyslom pre humor. Bol potomkom obchodníkov a inžinierov, bol hrdý na svojich predkov i na seba samého. Tým, že predstúpil so svojou žiadosťou, preukázal i značný stupeň odvahy.
Zdá sa, že jeho výstup bol súčasťou plánu Alie na diskreditáciu svojej matky Jessiky. Žiadal o dar peňazí na cestu na Salusa Secundus k Farad´novi, ktorý údajne buduje okolo seba renesanciu kultivovaného života. Rozhodnúť mala podľa Jessiky jeho hra.

"Po Caladanských moriach cnie sa vám,
kde Atreides kedysi vládol sám
bez konca premenám - 
Než musel sídliť v cudzích končinách!

Vraj bolo horké, keď ľud surový
vaše sny predal šaj-hulúdovi
za krajec hladový -
Však dnes už sídli v cudzích končinách.

Istotu Arrakis ste rozbili,
piesočných červov púť ste stíšili,
lehotu svoju skončili - 
Budete sídliť v cudzích končinách!

Alia! Coan-Tén ti hovoria,
duch, koho ľudia vtedy vídajú,
keď..." (DD)

Vyspieval si cestu k Farad´novi, hoci Alia ho mienila prinajmenšom popraviť. Hral tú pieseň preto, lebo počul, že Atreidi sú čestní a prístupní názorom iných. Chcel eventuálne vstúpiť do ich služieb a sám si to vybaviť s tými, ktorí ho okradli. 
Keďže Jessica videla známky, že práve to sa od nej očakáva, síce s ľútosťou, ale poslala ho k Farad´novi.

"To heslo mi dal muž, ktorý zomrel v kobkách Arrakénu. Vidíš, odtiaľ mám svoj prsteň v tvare korytnačky. Bolo to v súku mimo mesta, kde ma ukryli povstalci. Heslo? Ale to už od tej doby mnohokrát zmenili. Znelo "Vytrvalosť". A odpoveď bola "Korytnačka". Jeho zásluhou som sa odtiaľ dostal živý. Preto som si kúpil ten prsteň: ako pripomienku."

Tagir Mohandis: Rozhovory s priateľom (DD)

TAHADDÍ AL-BARHÁN - konečná skúška, proti ktorej sa nemožno odvolať (spravidla preto, že prinášala smrť alebo deštrukciu).

TAI-HAI - fremenská kliatba voči zomrelým nepriateľom, ktorá mala odsúdiť ich duše k večnému blúdeniu púšťou. Súčasťou rituálu bolo spievané kúzlo a obrazce tzv. labyrintov sily, kreslené do piesku, ktoré mali duše prekliatych navždy pripútať k dunám.

TAÍF - spoločnosť, skupina ľudí, ktorí sa spojili za nejakým pracovným či iným účelom. Tento výraz naznačuje, že nejde o spoločenstvo bratov. Pozri heslo: Ichwán.

TAKÍM - naíb, účastník sprisahania fremenov namiereného proti Paulovi Muad´Dibovi. Utiekol spolu s ďalšími z Arrakis s ukradnutým piesočným červom.

TAKVÍJJA - zvyk skrývať vlastnú identitu, pokiaľ by jej odhalenie mohlo uškodiť - či už človeku samotnému, alebo nejakej veci, na ktorej mu záležalo. Umenie zámeny identity doviedli k značnej dokonalosti starí fremeni, ktorí ho nazývali "ketman".

TANČIACA MASKA - pozri heslo: Maska, tančiaca.

TANDIS - fedajkínsky poručík, ktorý oznámil Paulovi Muad´Dibovi, že jeho Chani zomrela. Bol to on, kto ho na vlastnú žiadosť odviedol na okraj púšte, tak ako to fremenský zákon u slepcov prikazoval.

TANEC ZMIERENIA - osobitný nerytmický tanec na Rakis, ktorým sa žiadal Šaj-hulúd, aby odpustil svojmu ľudu. Z obdobia po smrti Leta Atreida II. Prizerajúci rytmicky tlieskali, aby zmiatli tanečníka a pospevovali:
"Naši otcovia sú manou na púšti
v sálajúcich miestach, kde sa rodí smršť!"

TANEČNÍCI, PIESOČNÍ - náboženskí fanatici Zlatého elixíru, ktorí celé dni tancovali v púšti v snahe dosiahnuť extázu. Väčšinou sa pri tom zväzovali elakkovými povrazmi, na ktorých potom často so sebou ťahali tých, ktorí už padli vyčerpaním. V extáze mávali videnia, považované za prorocké.

TANEČNÍK, TVAROVÝ - jeden typ obyvateľov planéty Tleilax. Boli schopní na seba prijať akúkoľvek podobu, vrátane podoby iného konkrétneho človeka, a to tak vierohodne, že podľa určitých náznakov dokázala túto zámenu rozpoznať len špeciálne školená osoba, obvykle Ctihodná matka. Na Tleilaxe boli Tvaroví tanečníci považovaní za nižšiu kastu ako normálni ľudia, a to nielen preto, že nemali žiadnu konkrétnu osobnú identitu (žiadne vedomie vlastného ja), ale predovšetkým preto, že sa nemnožili prirodzeným spôsobom, ale klonovaním (sami o sebe sa rozmnožovať nemohli, boli sterilní). Boli to hybridy, bližší zvieracej kolónií ako ľuďom (Tento ich charakter sa Bene Tleilax snažil dlhodobo zmeniť, v roku 3508 vlády Leta II. boli ich snahy stále neúspešné.). Mali schopnosť mimického prieniku, tzv. sympatiko -» schopnosť okopírovať nielen vzhľad ale i psychiku druhých. Mali svaly a nervové spojenia, ktoré sa u normálnych ľudí nevyskytovali.
Boli hermafroditi, navonok mohli byť ľubovoľného pohlavia. Bol im vložený inštinkt chrániť svoj život, pokiaľ nedostali príkaz zomrieť pre svojich Pánov. Keďže nemali vedomie vlastného ja, nemali ani žiadny morálny kódex.
Za ich rozšírenie po Galaxií i mimo Impéria bol zodpovedný Majster bádateľ Hidar fen Ažidika, ktorý si tak pripravoval pôdu na útek s amálom
Noví vylepšení Tvaroví tanečníci boli Tleilaxom vyšľachtení po smrti Leta Atreida II. Dokázali dotykom s telom obete preniesť na seba časť jej spomienok. Získali akýsi otlačok jej spomienok, nebolo to čítanie myšlienok. Ich prirodzený spoločný tvar - drobný muž s guľatou tvárou takmer bez brady, krátkym nosom, drobnými ústami, čiernymi očami a krátkymi bielymi vlasmi. Tleilaxanskí Páni ich ovládali modulovaným bzučaním.
Tleilaxania sa pokúšali vytvoriť tvora, ktorý by bol schopný dokonalej kópie originálu - úplnej pranabindúovej nápodoby. Nakoniec boli až priveľmi úspešní; Tvaroví tanečníci prevzali osobnosť jedinca až do takej miery, že sa ním stali a svojim pánom sa vymkli z rúk.
Pred svojim zničením Ctenými matre vytvorili Tleilaxania dokonalých Tvarových tanečníkov, absolútnych imitátorov, schopných oklamať aj členky Bene Gesseritu, schopných skopírovať i myseľ z tela presiaknutého šérou.

TANSLEYHO EFEKT - pozri heslo: Efekt, Tansleyho.

TANTRUS - jeden z bohov, uctievaných ľuďmi z Rozptylu. Tento sa konkrétne uctieval sexom.

TANZEROUFT - "zem bez zľutovania", "nemilosrdná zem". Južná, najväčšia a najkrutejšia púšť Arrakis. 38 000 km pustatiny.

TARAHELL - planéta alebo hviezdna sústava. Prebiehali tu boje počas fremenského džihádu. Fedajkín Otheym sa tu nakazil pukavou chorobou.
Pochádzal odtiaľto i Spaľovač kameňa, ktorého výbuch v Arrakéne oslepil Paula Muad´Diba.

TARBÍK - nejaký druh menšieho zvieraťa, žijúceho na Arrakis.

TAROT - tiež Dunský tarot. Červeno-zelený balíček kariet, pomocou ktorých sa vykladala budúcnosť. Nejakým spôsobom zahmlieval predzvestné vízie. (Každý prorok menil budúcnosť tým, že ju videl. Veľa predvídania urobilo z budúcnosti veľké neznámo zahalené hmlou.) Často sa predával spolu s výkladovými brožúrkami na šigafile.
Obsahoval tieto známe karty: Veľký červ, Piesočná pustina, Kwisatz Haderach z veľkej arkány (?), osmička korábov (nie je jasné, či je to karta s číslom osem a korábom, alebo 8 kariet s korábom). Rozkladal sa do rôznych obrazcov, napr. ohnivého víru.

TASMINnaíb z čias vlády imperátora Paula Muad´Diba. Zúčastnil sa Rady, ktorá rozhodovala o osude chválorečníka Korbu.

TAU - vo fremenskej terminológií jednotnosť síčskej komunity zdôraznená stravou s obsahom korenia (intenzívna empatia, ktorá sa prejavovala schopnosťou vycítiť túžby iného predtým, než ich dal slovne najavo) a najmä jednotné tau orgie vyvolané pitím premenenej Vody života.
Tau orgie sa konali iba pri významných príležitostiach - víťazstvo nad nepriateľom, objav veľkého ložiska korenia, prežitie prírodnej katastrofy. 

TAW - Naylin pobočník.

TECUBE - protokolár imperátora Paula Muad´Diba. Šľachovitý muž s oholenou hlavou a previsnutými fúzmi.

TEDÁ RIAGRÍMÍ - "utrpenie, ktoré otvára myseľ". Akýkoľvek stav fyzického vyčerpania, bolesti alebo únavy, ktorý priviedol človeka na  pokraj smrti a tým urobil jeho myseľ vnímavejšiu k základným potrebám a javom.

TEG, LOSCHY - úradník CHOAM, manžel Janet Roxbroughovej a otec Milesa Tega. Žil na planéte Lernaeus. Chudý muž s vysokým čelom, veľmi úzkou tvárou a čiernymi vlasmi.

TECHA - takto nazval energetický zdroj vo svojom pôvodnom projekte Tio Holtzman. Bol zrejme postavený na využití tachyónovej teórie.

TEIŠÁR - pobočník Garuna z Tuona. Múzejný fremen, ktorý predal Sioniným vzbúrencom kópiu krispelu. Vysušený, ohnutý a skrivený, so škaredou mŕtvolne bledou tvárou, zapadnutými očami s nažltlým beľmom.

TEKUTÁ KOŽA - pozri heslo: Koža, tekutá.

TEKWA - doslova "cena slobody". Niečo, čo malo obrovskú hodnotu. To, čo od smrteľníka vyžadovalo jeho božstvo (a strach touto požiadavkou zrodený). Strach vyvolaný prítomnosťou démona (pravdepodobne v človeku). 
Tiež fremenský bojový pokrik.

TELOVÁ VODA - pozri heslo: Voda, telová.

TEMAGY - vysoká obuv do púšte.

TEMNÉ STRÁNKY - pozri heslo: Stránky, temné.

TERKILIAN SOR - barón z Anbusu IV., člen súdneho tribunálu v Procese o prepadnutí s vojvodom Letom Atreidom. Významný obchodný partner rodu Atreidov.

TERRA - tretia planéta Slnečnej sústavy.

THARTHARA - jedna z manželiek naíba Stilgara. Drobná tmavovlasá fremenka. Oznámila Ctihodnej matke Jessike úmysel mladých fremenov síča Tabr prinútiť Muad´Diba vyzvať ich naíba Stilgara na súboj a prevziať velenie nad kmeňmi. Mala brata Šaoba.

THATTA - v zmysle "zjavenie Thatty". Božstvo fremenov?

THEKAR - muž, ktorý sprevádzal Pardota Kynesa a Glossu Rabbana na love púštneho červa. Tvrdil, že žil kedysi v púštnej dedine a teraz je iba obchodníkom s vodou žijúcim v Kartágu, mal však v sebe viac fremena, ako priznával.

THEODORE ROETHKE - autor nasledujúceho výroku:

"Svet patrí živým. Kto však živý je?
Vzývame temno cestou k žiari dňa.
Ona je vietor, čo mi v ceste stál.
Zomrel som miesto nej. A žijem ďalej.
Telo sa mení v ducha a život v dym. Slovo je viac než svet. Svetlo je všetkým."

Historické citáty, Dár-es-Balát (KD)

THURGROD - miesto, kde žili fremeni v ďalekej minulosti, možno planéta. Zo Zdedených spomienok Leta II. Atreida.

TIBANA - bol apologétom sokratického kresťanstva. Pochádzal pravdepodobne z Anbusu IV. a žil medzi ôsmym a deviatym storočím pred Corrinmi, pravdepodobne v druhom období vlády Dalamakov. Z jeho spisov sa dochovala iba časť, z ktorej pochádza i tento zlomok: "Srdcia všetkých ľudí existujú v rovnakej pustatine." 

TIGER, LAZÁNSKY - šelma vytvorená genetickou manipuláciou z terranského tigra. Oproti svojmu predkovi mal väčšie tlapy na pohyb v nerovnom a nepevnom teréne, zatiahnuteľné pazúry dosahovali dĺžky až 10 cm a boli ostré ako britva (pri zaťahovaní sa samočinne brúsili). Srsť mal krátku, rovnú a žltohnedú, čo mu v piesku poskytovalo dokonalé ochranné mimikry. Tvár mal širokú, tesáky dlhé, nozdry trojuholníkovité, mačacie oči živé a inteligentné. Ešte ako mláďatám im boli často implantované servostimulátory, takže ich bolo možné dokonale ovládať vysielačkou. Boli dovezení na planétu Salusa Secundus okolo 2. tisícročia po Gilde.

TIKOPIOVÝ SIRUP - pozri heslo: Sirup, tikopiový.

TIN - pozri heslo: Polastin.

TIREGOVIA - nie je o nich nič bližšie známe, len to, že na Andioy zviedli víťaznú bitku, ktorej hlavným veliteľom bol bašár Miles Teg.

TLEILAX - osamelá planéta hviezdnej sústavy Thalimu.

TLMIČ - prístroj produkujúci skreslenie, ktoré skrývalo presné pohyby pier aj zvuky hlasov, takže znemožnilo odpočúvanie každému, kto nemal kódový prekladač. Čierny kotúč vznášajúci sa pomocou suspenzorov. Iksanský výrobok.

TĹK - asi meter dlhá tyč z plastickej hmoty, na jednom konci zašpicatená, na druhom sa nachádzal mechanický strojček poháňaný pružinou. Účel - tĺk sa zarazil do piesku (najlepšie do náveterného svahu duny, kde mal piesok vyššiu hustotu a lepšie prenášal vibrácie) a po vytrhnutí západky vytváral pravidelné hlasné zvukové vibrácie, šíriace sa hlboko pod povrch púšte, ktoré privolali piesočného červa. Tiež fremenská jednotka vzdialenosti - vzdialenosť, ktorú ušiel jeden červ, privolaný tĺkom.
Jeho aktivácia sa dala i načasovať.

TOPRI (      -      ) - asistent Siony, člen jej odbojovej skupiny. Nervózny, tučný, s bledou pleťou, vypúlenými zelenými očami, rozplešteným nosom a tenkými perami nad rozpoltenou bradou. Mal kvákavý hlas a celkovo pôsobil dojmom, že by zradil kohokoľvek pre svoj osobný zisk. S najväčšou pravdepodobnosťou špión Sioninho otca Monea. Bol však nešikovný, Siona ho odhalila a vylúčila z radov vzbúrencov.
Do skupiny ho doporučil Ulot ako drobného úradníčka, ktorý by im pomohol nájsť miesta, kde by sa mohli schádzať.

TOPTÉRA, VÁŽKOVÁ - ľahká a veľmi pohyblivá toptéra, schopná prudko meniť smer letu.

TORMSA - pozri heslo: Ambithorm.

TOVÁREŇ NA KORENIE - pozri heslo: Ťažobné vozidlo.

TRANSLUX - priesvitná hmota, ktorá vyzerala na prvý pohľad veľmi krehko, ale bola bežnými prostriedkami nepreraziteľná, a to aj vo veľmi tenkej vrstve. Robili sa z nej obaly na cennosti, luxusné aktovky a podobne.

TRANSOKO - zariadenie pre diaľkový prenos obrazu.

TRANZ, PAMÄŤOVÝ - zmenený stav vedomia, v ktorom si bol človek schopný vybaviť doslovné znenie rozhovoru alebo presný priebeh nejakej udalosti. Súčasť špeciálneho benegesseritského výcviku.

TRANZ, PRAVDIVÝ - polohypnotický tranz vyvolaný jedným z "vedomospektrých" narkotík, v ktorom pozorovateľ, ktorý doňho upadne, odhaľuje drobné náznaky vedomého klamstva. (Poznámka: Vedomospektré narkotiká sú pre človeka často smrteľné s výnimkou imunitných jedincov, ktorí sú schopní v svojom jede štruktúru jedu transformovať.)

TRANZ, MELANŽOVÝ - extatický stav vyvolaný požitím veľkej dávky melanže. U disponovaných jedincov aktivizoval schopnosť nahliadnuť do budúcnosti.

TREBO - mladík, ktorý bol poslaný Duncanom Sheeane, aby ho zdokonalila v sexuálnom umení Ctených Matre (keď už bola Ctihodnou matkou a pátrala po znakoch rozbehnutého cyklu korenia na Kapitulnej planéte)

TRIÁDA SMRTI - pôvodne trojnožka, na ktorú púštni kati vešali svoje obete. Obvykle traja príslušníci šeremu, ktorí prisahali na rovnakú pomstu.

TRIFOTOGRAFIA - bližšie neurčený druh fotografie, pravdepodobne s priestorovým efektom.

TRIKONE - ťažné zvieratá vzniknuté genetickými mutáciami z koní. Boli oveľa väčšie a mali tri páry nôh; vhodným postrojom zapriahnuté do voza boli schopné utiahnuť obrovské náklady, k jazde v sedle sa však pre svoj nepravidelný beh prakticky nehodili. Za čias vlády Leta II. nad Impériom sa v ňom stali najrozšírenejšími ťažnými zvieratami. 

TROJICA, ČERVIA - označenie špecifickej planetárnej konštelácie Arrakis, jej dvoch mesiacov a slnka.

TRÓN, MAHAGÓNOVÝ - symbol vlády na planéte Ekaz. Zničený počas kobercového bombardovania ekazského paláca a polostrova rodom Moritani v roku 10 166.

trón Zlatého Leva - z filmu Duna D.Lyncha (1984)TRÓN ZLATÉHO LEVA - pojem používaný pre označenie postu padišáha Imperátora Známeho vesmíru.

TRUBICA, ZBERNÁ - trubička, ktorá je súčasťou filteršiat. Zachytávala telesnú vlhkosť (napr. z dychu) a viedla ju k filtru.

TSIMPAYOVÁ - starostka Pondrille v časoch Darwi Odradovej. Ctihodná matka. Hnedé vlasy, úzka tvár so strohými rysmi, celomodré oči pod hustým obočím.

TSIMPO -

T-SONDA - zdokonalený typ iksanskej sondy, skonštruovaný ľuďmi z Rozptylu. Dokázala do určitej miery zrušiť aj pôsobenie šéry, pretože vedela zostaviť "ekvivalent" človeka podľa jeho fyzických reakcií, ktoré šéra nezastierala a potom klásť otázky nie zajatcovi, ale tomuto "modelu". Spôsobovala pri použití veľkú bolesť a dokázala ovládnuť všetky fyzické funkcie subjektu.
Jej vedľajším produktom bola bunková indukcia, ktorú Ctené Matre používali na sexuálne ovládnutie svojich otrokov.

TVAROVÝ TANEČNÍK - pozri heslo: Tanečník, tvarový.

TVORCA - pozri heslo: Šaj-hulúd.

TVORCA, MALÝ - pozri heslo: Piesočný pstruh.

TVORCOVSKÉ HÁKY - pozri heslo: Háky, tvorcovské.

TULAPIN -

TUNYONSKÝ VINIČ - pozri heslo: Vinič, tunyonský.

TUROK (      - 10 191) - jeden z troch fremenských mladíkov, ktorým Pardot Kynes zachránil život. Neskôr sa stal jeho verným služobníkom a ochrancom. Bol Stilgarovým priateľom. Zomrel pri útoku harkonnenskej hliadky a jeho krispel priniesol Duncan Idaho vojvodovi Letovi Atreidovi.

T-P - idiomatický výraz pre telepatiu.

ŤAŽOBNÉ VOZIDLO - pozri heslo: Vozidlo, ťažobné.