MADINÁT AS-SALAM - "príbytok mieru". Fremenský výraz pre posmrtný život.

MAGLEV - magnetická dopravná dráha, ktorá v časoch pred Rozptylom vozila tovar a suroviny do tovární.

MAHAGÓNOVÝ TRÓN - pozri heslo: Trón, Mahagónový.

MAHÁJÍ - predseda tleilaxanskej tajnej rady, najvyšší svetský vodca Tleilaxu. Obvykle sa spájal i s najvyššou funkciou duchovnou. Pozri heslo: Abdl.

MAHDÍ - podľa fremenskej legendy o Spasiteľovi "Ten, ktorý nás povedie do raja". Neskôr synonymum pre Paula Muad´Diba.

MACHOVÉ PERLY - pozri heslo: Perly, machové.

MAJÁČIK, PULZNÝ - zariadenie vystreľované z ďalekonosných pušiek, používané pri love kožušinových veľrýb na planéte Lankiveil. Pomocou pokynov z diaľkového ovládania vydávalo elektrické výboje, ktoré bránili veľrybe ponoriť sa.

MAJSTER FILTROV - fremen poverený dohľadom nad správnou funkciou vodného hospodárstva v síči, filtrov, dverných pečatí a pod.

MAJSTER PIESKÁR - vrchný dozorca pri operáciách, pri ktorých sa spracovávala melanž.

MAJSTER ŠERMIAR - nebol iba osobným strážcom. Dokázal opravovať silové štíty, plánovať vojenské operácie, navrhovať pomocné vojenské zariadenia, improvizovať zbrane.

MAJSTERKA, GENETICKÁ - špeciálne školená benegesseritská sestra, ktorá viedla záznamy v genetickom indexe, na ich základe pripravovala plemenné schémy, vysielala k takto určeným mužom vybrané vtlačovateľky (ktoré boli cvičené mužmi vybratými a cvičenými práve Genetickými majsterkami) alebo ploditeľky, vybavovala ich taktickými doporučeniami tak, aby malo prikázané zvedenie čo najväčšiu šancu na úspech a nakoniec skúmala získané potomstvo, či spĺňa očakávané predpoklady.

MAKISTI PÚŠTE - fremenské púštne kmene, ktoré povstali proti Alii a jej kňažstvu. Preklínali rod Atreidov a dokonca i Muad´Diba. Opakovane útočili na jej jednotky a ničili kanáty. Usilovali o návrat k tradičným fremenským zvykom. Pravdepodobne totožní so skupinou Zarr Sadus.

"Zhorte, Atreidi! Nebudete mať dušu ani ducha, ani telo ani tieň, ani kúzlo ani kosti, ani vlasy ani hlas, ani slová. Nebudete mať hrob ani dom, ani noru ani hrobku. Nebudete mať záhradu ani strom ani krík. Nebudete mať vodu ani chlieb, ani svetlo ani oheň. Nebudete mať deti ani rodinu, ani dedičov ani kmeň. Nebudete mať hlavu ani ruky ani nohy ani chôdzu ani semeno. Nebudete mať sídlo na žiadnej planéte. Vašim dušiam nebude dovolené vystúpiť z hlbín a nikdy nebudete medzi tými, ktorým je dovolené žiť na zemi. Nikdy neuvidíte Šaj-hulúda, ale budete spútaní a porobení v najhorších zvrátenostiach a vaše duše nikdy nevstúpia do svetla na veky vekov." (DD)

MAKU - fremenský výraz pre tehotnú?

MALKY - bol strýcom Hwi Nori, možno dokonca jej otcom (k jej "výrobe" boli použité jeho bunky). Svojho času obľúbený spoločník Božského imperátora Leta II., ktorého obdivoval. Leto sám ho považoval za krutého, za človeka, ktorý mal všetky dômyselné cnosti svojho ľudu, ale aj dosť jeho necností. Rád sa zabával z jeho Rybími hovorkyňami. Bol to materialista, ktorý nemal pred letom zďaleka taký rešpekt, ako ostatní. Vyslanec Iksu na Arrakis. Sú isté dôkazy, že bol geneticky navrhnutý s ohľadom na toto oficiálne poslanie. Nesúhlasil so svojim odvolaním a svojho náhradníka Iyo Kobata považoval za hlupáka.
Po útokoch Tvarových tanečníkov na sprievod s Letom II. a veľvyslanectvo Iksu, začal mať imperátor podozrenie - pretože útoky nepredvídal a Malky mal možnosť konšpirovať za štítom, ktorý ho skrýval Letovej mysli... Dal rozkaz nájsť ho a priviesť k nemu živého, alebo ho popraviť. Rybím hovorkyniam sa ho podarilo na Ikse chytiť a zraneného priviesť k Letovi na Arrakis. Miesto, kde sa ukrýval, bol s najväčšou pravdepodobnosťou nepriestor a Gilda a Bene Tleilax sa jeho tajomstva chceli zmocniť. Preto zaútočili skôr ako Letove Rybie hovorkyne a Anteaková zahynula, keď sa ich pokúšala zadržať. Podarilo sa jej to však na dostatočne dlho, aby nakoniec zvíťazili Letove sily...
Prezradil Letovi, že základom Hwi Nori sú jeho vlastné bunky a krátko na to zomiera Moneovou rukou.

MALOROD - trieda podnikateľov s vplyvom obmedzeným na jedinú planétu (galašsky "zbohatlíci"). Počas vlády Leta II. Atreida malorody prakticky úplne zanikli.

MALÝ TVORCA - pozri heslo: Pstruh, piesočný.

MAMULUTOVÁ - Ctihodná matka v období okolo roku 3500 vlády Božského imperátora Leta II.

MANIFEST, ATREIDSKÝ - o tomto dokumente je známe iba to, že jeho autorom bol Atreides a že sa začínal slovami z Oranžsko-katolíckej biblie: "Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo Boh." Tento dokument sa objavil 1500 rokov po smrti Leta Atreida II. a vyvolal mnoho násilných reakcií medzi národmi. Zdá sa, že obsahoval tézu, ktorá hovorila o tom, že okrem jednej špecifickej viery, všetky ostatné balansujú nad priepasťou; že Boh a všetko Jeho dielo nie sú nič viac ako ľudský výtvor; že myseľ veriaceho stagnuje. Bene Tleilax sa ho preto rozhodol využiť pri svojom pripravovanom Bodale a pomáhal ho rozširovať.
Bene Gesserit svoje autorstvo popieral. Jeho autorkou ale bola Ctihodná matka Darwi Odradová. Napísala ho na rozkaz Matky predstavenej Tarazovej a podľa jej podrobných príkazov.

"Sily, ktoré nemôžeme pochopiť, prestupujú náš vesmír. Vidíme tiene týchto síl, keď sa premietnu na plátno dostupné našim zmyslom, ale rozumieť im nemôžeme.
Pochopenie vyžaduje slová. Niektoré veci sa nedajú pochopiť slovami. Sú veci, ktoré sa dajú vnímať iba bez slov."

"Práve tak, ako je vesmír vytváraný za účasti vedomia, človek s predzvestnými schopnosťami dovádza túto tvorivú schopnosť do krajnosti. To bola úplne nepochopená sila toho atreidského pankharta, sila, ktorú preniesol na svojho syna Tyrana."

Atreidský manifest (KD)

MANTENA - to, o čo sa opiera múdrosť; podporný argument; prvý princíp. Pozri tiež heslo Gjudišar.

MANUÁL, ASSASSINOV - prehľad o jedoch, bežne používaných v assassinskej vojne, vydaný v 3. storočí. Neskôr bol rozšírený o tie smrteľné nástroje, ktoré boli povolené počas Gildovného mieru a Veľkou konvenciou.

MARINETE - tmavomodrý danský alkoholický nápoj. Obľúbené pitie Milesa Tega, konkrétne mal rád daniánsku marinetu, veľmi jemné brandy.

MARKON - pravdepodobne planéta, na ktorej došlo k bitke, ktorú protivníci vzdali, akonáhle sa dozvedeli, že proti nim bude stáť bašár Miles Teg.

MASKA, IKSANSKÁ - veľmi dômyselný iksanský vynález, ktorý po nasadení na tvár umožňoval slepému vidieť kožou. Bola to čierna, gázovitá vec, skrývajúca tvár od čela po bradu. Nemala žiadne otvory pre oči - celá maska bola jedným veľkým okom. Bolo ju možné použiť i pre vidiacich - dokonale ukrývala tvár (aj pred najprenikavejšími prístrojmi).

MASKA, TANČIACA - "osobitný" preklad termínu Tvarový tanečník, používaný v I. českom vydaní Spasiteľa Duny.

MASLOVNÍK - druh lovnej ryby žijúcej na Caladane

MASSIF - starý fremenský nepísaný zákon, kódex jednania, zvykové právo.

MAŠŠÁD - akákoľvek skúška, pri ktorej je v stávke česť (definovaná ako duchovný postoj). Pozri aj Súd posadnutosti.

MAŠEJK - tleilaxanský Pán z najvyššej triedy - v podstate šľachtic - ktorý mal právo na "nesmrteľnosť" pomocou gholovského procesu. Z mašejkov sa vyberali málikovia - členovia tajnej rady - kehlu, faktickí vládcovia Tleilaxu. Nemali problém rozpoznať Tvarového tanečníka a ako jediní poznali všetky podrobnosti Božieho jazyka - jazyka DNA.

MATADOR - ľudský protivník býka pri býčích zápasoch.

MATÁR - dážď piesku, vyneseného do veľkých výšok búrkou a pri jej ochabnutí dopadajúceho späť na zem.

MATER FELICISSIMA - starobylý titul príslušníčky benegesseritskej Rady.

MATKA, CTIHODNÁ -

MATKA, KWISATZOVÁ - Ctihodná matka majúca úplné znalosti o genetických projekciách Sesterstva

MATKA, STACIONÁRNA -

MATKA, VEĽKÁ - rohatá bohyňa, ženský princíp kozmu (obvykle Kozmická matka), ženská tvár z trojice "muž-žena-bezpohlavný tvor", prijatá mnohými náboženstvami v Impériu za najvyššiu bytosť.

MATTAI (     - 10 191) - spolubojovník Gurneyho Hallecka, ktorý bol pri útoku Harkonnenov a sardaukarov a ústupe ich jednotky ťažko ranený a zomrel v síči pašerákov.

Moja žena 
(pieseň, ktorú hral Gurney svojmu umierajúcemu 
spolubojovníkovi Mattaiovi...)

"Moja žena pri okne stojí,
do skla obrysy vyrezané,
zdvíha ramená... svoju hlavu kloní,
pred krvavým západom sa skláňa - 
poď sem, ohrej ruky dievčatku môjmu
miesto mňa...
miesto mňa ohrej ruky dievčatku môjmu." (D)

MAXITRAJLER - hlavný nosič nákladu v medzihviezdnom transportnom systéme Kozmickej gildy. Jeho veľkosť bola ohromujúca, niesol často niekoľko stoviek fregát a transportných lodí. Pre Gildu ho vyrábali Iksania. Jeho modifikácia, schopná odviesť o 18% nákladu viac ako starý typ, vyvolala konflikt medzi imperátorom Elroodom IX. a Dominikom Verniom. Cena maxitrajleru sa vyrovnala celoročnému hospodárskemu výsledku mnohých planét; financovať ho mohli iba nesmierne bohaté organizácie ako Gilda alebo CHOAM; jeho výroba trvala cca 1 štandardný rok.
Navigátor bol umiestnený v komore v špici maxitrajleru.

"Pokrok a zisk vyžadujú značné investície v pracovných silách, vybavení a investíciách. Avšak zdroj, ktorý sa najčastejšie prehliada, a ktorý sa pritom môže vyplatiť najviac, je investícia času." 

Dominik Vernius: Tajný život Iksu (PkD:?)

Na palube maxitrajleru bola prísne zakázaná aktivácia obranných štítov. Rušili totiž Holtzmanov motor, takže ten nemohol zakrivovať priestor a tiež znemožňoval navigátorský tranz. Rovnako bolo prísne zakázané na palube maxitrajleru vystreliť - vinník riskoval, že mu bude natrvalo odoprený prístup na palubu všetkých lodí Gildy. Cestujúci nesmeli opustiť svoje vlastné plavidlá.

MÁLIK - člen tleilaxanskej tajnej rady, jeden z desiatich vládcov Tleilaxu. Málikom sa mohol stať iba mašejk. Okrem iných privilégií smel používať pri uzatvorených zasadaniach rady nahlas jazyk islamijátu. Okrem toho patril k tej časti tleilaxanskej populácie, ktorá mala právo na "nesmrteľnosť" pomocou gholovského procesu. To zaručovalo kontinuitu vlády, nevyhnutnú k uchovaniu šarijátu a jeho utajeniu pri očakávaní Bodalu.
Každý málik nosil v hrudníku implantovanú nulentropickú kapsľu, ktorá obsahovala zárodočné bunky všetkých ostatných málikov, Tvarových tanečníkov, technických špecialistov a mnohých ďalších - napr. aj bunky Paula Atreida a jeho družky Chani, originálneho Duncana Idaha, Thufira Hawata, Gurneyho Hallecka, Stilgara...

MDŽÍD - historické označenie funkcie.

MEHROVÝ HODVÁB - pozri heslo: Hodváb, mehrový.

MECHADRÁŽKA - zariadenie v "automatoch", teda jedálňach, kde všetku prácu vykonávali stroje. Mechadrážka je otvor uprostred stola, ktorým zákazník dostával objednané pokrmy a nápoje.

MEKTUB AL-MELLÁH! - fremensky "Zraňujete moje telo a sypete do rán soľ!"

MEKTUB AM MALLÁ - fremensky "Je to spečatené soľou."

MELANŽ - Plodina, ktorá sa vyskytovala exkluzívne iba na Arrakis. Predlžovala život a umožňovala predzvestné vnímanie.

MELANŽOPLAST - plastová hmota, k výrobe ktorej sa používali aj isté (zrejme odpadové - autor) frakcie korenia.

MELANŽOVÁ AGÓNIA - pozri heslo: Agónia, melanžová.

MELANŽOVÁ KÁVA - pozri heslo: Káva, melanžová.

MELANŽOVÉ PIVO - pozri heslo: Pivo, melanžové.

MELANŽOVÉ SILO - pozri heslo: Silo, melanžové.

MELANŽOVÉ VÍNO - pozri heslo: Víno, melanžové.

MELANŽOVÝ TRANZ - pozri heslo: Tranz, melanžový.

MELIDES - dverník Tuekovho síča. Malý muž s tekvicovitým telom a pavúčími nohami. Nedôveryhodný a podozrievavý pašerák, ktorý prišiel Gurneymu Halleckovi oznámiť jeho prijatie do síča.

MEMAR - člen skupiny, ktorá sa zmocnila za života Božského imperátora Leta II. časti jeho zápiskov, známych neskôr ako Ukradnuté denníky. Zahynul v zuboch D-vlkov pri úteku cez Zakázaný les.

MEMOKORDÉR - matne čierny iksanský prístroj, ktorého existencia spadala do oblasti zákazov Služobníckeho džihádu.

MENDI - fremenský obrad duchovnej očisty, ktorému sa podrobujú snúbenci pred svadbou.

MENTATI - tá trieda občanov Impéria, ktorej sa dostávalo najvyššieho vzdelania v logike. "Ľudské počítače".

MERKUR - naíb, účastník sprisahania fremenov namiereného proti Paulovi Muad´Dibovi. Utiekol spolu s ďalšími z Arrakis s ukradnutým piesočným červom.

METASKLO - sklo, ktoré vzniká infúziou plynov zohriatých na vysokú teplotu do vrstiev jazmiového kremeňa. Je známe svojou mimoriadne vysokou pevnosťou v ťahu ( cca 450 ton na štvorcový centimeter pri hrúbke dvoch centimetrov) a schopnosťou pôsobiť ako selektívny radiačný filter. Má pravdepodobne sivú farbu. Jeho vylepšenou verziou je plasklo.

METEOROLOGICKÁ BUNKA - pozri heslo: Bunka, meteorologická.

MIHNA - obdobie pre konanie skúšok fremenských mladíkov, ktorí chceli byť prijatí medzi dospelých.

MIHROT - tenký, krátky nôž (často s otrávenou špičkou), ktorý sa používal ľavačkou pri boji v priestore chránenom štítom.

MICHE ANTON - knieža, člen tribunálu v Procese o prepadnutí proti vojvodovi Letovi Atreidovi. Úplatný, predpokladaný spojenec rodu Harkonnenov v tomto procese.

MIKROBUBLINKOVÝ SYSTÉM - pozri heslo: Systém, mikrobublinkový.

MILAMOVÁ JANESS - Osoba, ktorá najskôr zradila rodinu Duncana Idaha Harkonnenom, a potom z pomsty, že z toho nič nemala, zachránila malého Duncana a zariadila jeho prevoz na Caladan. Podrobnosti tu.

MINIMIKOVÝ VIZUÁL - pozri heslo: Vizuál, minimikový.

MIRABHASA - osobitný jazyk, ktorý umožňoval falangami spoluhlások skĺbených samohláskami vyjadriť najjemnejšie citové subtílnosti. Určený pre delikátne jednania, jazyk diplomatov a vzdelancov.

MIRAL ALECHEMOVÁ - členka odboja proti Tleilaxanom na planéte Iks. Žena s veľkými očami, výraznými lícnymi kosťami a úzkou bradou.
C´tairovi Pilru pripomínala Kaileu Verniovú.
Snažila sa odhaliť tajomstvo prísne stráženého výskumného pavilónu Tleilaxanov, pretože verila, že ich činnosť v ňom bola príčinou invázie na Iks. Všimla si úbytok iksanských žien a tušila súvislosť.
Priateľstvo s C´tairom postupne prerástlo do mileneckého vzťahu. Jedného dňa roku 10 173 zmizla, neznámo kam. Stala sa pravdepodobne jednou z tleilaxanských regeneračných nádrží, pomocou ktorej sa pokúšali objaviť syntetickú náhradu melanže...
Hidar fen Ažidika ju považoval za špiónku Bene Gesseritu.

MISR - historický výraz zensunnitov (fremenov) pre ich samých: "ľud".

MISSIONARIA PROTECTIVA - predvoj benegesseritského Sesterstva a jeho cenná súčasť, poverená zasievaním nákazlivých povier na primitívnych svetoch s cieľom pripraviť miestne náboženstvo k využívaniu Bene Gesseritom. Pôsobila a pripravovala pôdu i na Arrakis. Cieľom zrejme bol pripraviť svety na príchod Kwisatza Haderacha. Pozri aj heslo panoplia propheticus.
Navrhovala špecifické náboženstvá pre špecifické spoločnosti - Sesterstvo tomu hovorilo "inžinierstvo".

"S lady Jessikou a Arrakisom skutočne dozrel benegesseritský systém, spočívajúci v rozsievaní vštepovaných legiend prostredníctvom missionarie protectivy. Už dávno sa oceňovala múdrosť rozsievať myšlienky v známom vesmíre v prorockých vzoroch na ochranu členov Bene Gesseritu, ale ešte nikdy sme nevideli tak extrémne podmienky a zároveň tak ideálne spojenie osoby a pripravenej pôdy. Veštecké legendy boli na Arrakise už zakotvené dokonca v podobe mechanicky prevzatých znakov (vrátane Ctihodnej matky, canto a respondu a väčšiny šaríjí panoplie propheticus). A dnes sa všeobecne uznáva, že latentné schopnosti lady Jessiky sa silne podceňovali." 

 princezná Irulán: Analýza arrakénskej krízy, interná publikácia: číslo B.G. fasciklu AR - 81088587 (D)

MIŠ-MIŠ - marhule.

MLYNČEKY, PRSTOVÉ IKSANSKÉ - určené na posilovanie a zvyšovanie citlivosti prstov rúk a nôh.

MNEMONICKÝ ZOSILŇOVAČ - pozri heslo: Zosilňovač, mnemonický.

MODIBO HRBÁČ - Stilgarov poslíček v síči Tabr.

MODRÝ OBSIDIÁN - pozri heslo: Obsidián, modrý.

MODUL, BOJOVÝ - malý útočný kozmický čln, obvykle je súčasťou fregaty.

MOHALATA - "spoločenstvo dobrých"; bratstvo či skupina, ktorej členovia považovali za prvoradé konať dobro, alebo ktorých povaha im naopak nedovoľovala konať zlo. Prenesene i skupina spoľahlivých priateľov, ochranné partnerstvo (u predzrodených tiež skupina tých vnútorných životov, ktoré nemali zlé úmysly).

MOLITOR - pravdepodobne sa jednalo o planétu. V histórií je o nej iba zmienka ako o mieste, kde zvíťazili fremenské légie počas džihádu.

MONITOR - desaťdielny ochranný pancier a ochranný štít, určený na namontovanie na bojové plavidlo. Je skonštruovaný tak, že môže pristáť na planéte ako celok, pri štarte sa však musí rozdeliť na jednotlivé časti. Používa sa predovšetkým v strážnej službe okolo planét.

MOR, GRUMMANSKÝ - pomenovanie pre infekciu ekazkého "tuřínu", ktorá výrazne znížila jeho produkciu a z ktorej bol dôvodne podozrievaný rod Grumman.

MORE, KYNESOVO -

MOTOR, IÓNOVÝ - pohonná jednotka ornitoptéry.

MÓLA - otrok. Tiež skrátený názov pre mólsku pištoľ.

MÓLANA - fremensky poskok, služobníček, pätolizač.

MÓLSKA PIŠTOĽ - pozri heslo: Pištoľ, mólska

MRAZPLAZ - materiál na výrobu nábytku.

MRIEŽKA, GRIDEXOVÁ - separátor s diferenčným nábojom, ktorý sa používal na odstránenie piesku z melanžového korenia. Zariadenie zaradené do druhého stupňa čistenia melanže.

MRMLOŠ - .

M´SMOW - odporný pach letnej noci, ktorý veští smrť z rúk démonov. Z jazyka národa, kde Isis bola démonickou bohyňou smrti.

MUDŽÁHID ŠAFKVÁT - iba zmienka, zrejme neurčený príbuzenský vzťah s Namrím, "z Iných".

MU ZEIN WALLÁH! - MU ZEIN znamenalo doslova "nič dobrého" a WALLÁH bolo náhle záverečné zvolanie. V tomto tradičnom úvode k fremenskému preklínaniu nepriateľa WALLÁH spätne zdôrazňoval slová MU ZEIN a dával tak význam: "Nič dobrého, nikdy dobré, dobré k ničomu."

Druhý mesiac Arrakis - z filmu Duna D.Lyncha (1984)MUAD´DIB - myš klokanovitá - "učiteľ chlapcov", prispôsobená podmienkam Arrakis, stvorenie spojované vo fremenskej pozemsko-duchovnej mytológií s obrazom viditeľným na Druhom mesiaci planéty. Toto stvorenie obdivovali fremeni pre jeho schopnosť prežiť vo voľnej púšti. Názov jedného súhvezdia na nočnej oblohe Arrakis, ktorého "chvost" ukazoval na sever. (Podľa PkD:H ako ukazovateľ slúžil fremenom "chvost" obrazu na Druhom mesiaci.) Fremenské meno vojvodu Paula Atreida, "Toho, ktorý ukazuje cestu."

"Bol vojakom i mystikom, ľudožravým monštrom i svätým, prefíkaným i nevinným, ušľachtilým i bezohľadným, menej ako bohom, viac ako človekom. Muad´Dibove motívy nemožno posudzovať žiadnym bežným meradlom. Vo chvíli svojho vrcholného víťazstva videl, ako naň číha smrť, avšak výzvu zrady akceptoval. Povedali by ste, že ho k tomu viedol zmysel pre spravodlivosť? Nezabudnite, že teraz hovoríme o Muad´Dibovi, ktorý velil bojovým bubnom potiahnutým kožou svojich nepriateľov, o Muad´Dibovi, ktorý poprel Konvencie svojej vojvodskej minulosti mávnutím ruky a pritom iba poznamenal: Som Kwisatz Haderach. To je dostatočný dôvod." 

princezná Irulán: Arrakis sa prebúdza (D)

MUDÍR NAHJÁ - fremenské meno pre Glossu Rabbana, ktorý bol niekoľko rokov siridarským guvernérom Arrakis. Toto meno sa často prekladalo ako "Diabolský vládca". Mudír znamená vládca.

MULETA - jasne farebná pláštenka, chrániaca bok pri býčích zápasoch.

MURITAN - jedna z planét alebo hviezdnych sústav Impéria. Nič bližšie o nej nie je známe okrem toho, že tam počas fremenského džihádu prebiehali boje.

MURÍZ (      -      ) - vychudnutý vysoký fremen patriaci medzi Vydedencov, otec Assana Tárika - Kazateľovho sprievodcu. Arífa Shulochu.
Osobne sa stretol s Letom II. pri jeho úteku z Jacurutu. Aj keď súhlasil s maššádom, rozhodol sa už v duchu pre jeho smrť. On ho však odzbrojil, odhalil mu svoju vlastnú totožnosť a presvedčil ho, že ho potrebujú živého - bez neho totiž zmiznú červi i korenie z Arrakis. Prinútil ho prehltnúť svoju krv, čím si ho zaviazal -» Muríz si nemohol zobrať jeho vodu, dokiaľ neurazí kmeň.
Leto ich chcel viesť ku Kralizecu; nevedel, čo si má o tomto synovi Muad´Diba myslieť: Vie predpovedať budúcnosť? Vzal mu filteršaty, aby nemohol utiecť.

MURÍZ (      -      ) - fremenka, komplic Palimbašu pri pokuse o vraždu Kráľovských dvojčiat Ghanimy a Leta. Stala sa Ghaniminou zajatkyňou potom, čo Ghanima zabila Palimbašu otrávenou šípkou tesne po pokuse o atentát. Obletovala Palimbašu, bola slabá, ovplyvniteľná...

MURMON - druh caladanského mroža; chlpatý, veľký ale neškodný. Nechával sa unášať morskými prúdmi a vydával tiché hýkavé zvuky. Často sa pohyboval v skupinách.

MUSKY - pozri heslo: Šaumurky.

MUŠKY, PIUMSKÉ - drobný, nepríjemne bodajúci hmyz na Arrakis, spomenuté až v čase jej pomerne pokročilej ekologickej transformácie. Navzdory označeniu "muška" nebol vôbec malý - dosahoval dĺžky až 1,5 cm.

MUŠTAMAL - prístavková záhradka alebo záhradný dvorček.

MUTELIÁNSKY OBOR - pozri heslo: Obor, muteliánsky.

MUZZÁFAR, JAFÁ - oblastný veliteľ síl Duru (táto planéta bola jeho domovom), poľný maršal (pravdepodobne velil silám Rozptylu na Gammu, alebo i vo väčšom rozsahu). Privítal Milesa Tega utekajúceho pred Ctenými matre v kontaktnom mieste v Ysai. Bol to zradca, žoldnier, ktorý patril tomu, kto zaplatil najviac. Pravdepodobne videl, ako Miles Teg zlikvidoval svojich mučiteľov, ale nesprávne to pochopil. Priviedol ho k Ctenej matre, údajne najmocnejšej zo všetkých, ktoré prileteli na Gammu (alebo z Rozptylu, z kontextu to nie je jasné).
Pochádzal z Rozptylu. Barytón. Vysoký, so širokou červenou tvárou a veľkým nosom. Mal sivozelené oči, krátke vlasy a nad ľavým okom trojmilimetrovú červenú jazvu.

MÚZEJNÍ FREMENI -