Aba Ctihodnej Matky, z filmu Duna, r.D.Lynch, 1984ABA - splývavé rúcho, spravidla čierne, ktoré nosili fremenky. Tiež označenie obradného odevu Ctihodných matiek.

ABDL - najvyšší duchovný vodca Tleilaxu. Obvykle sa spájal s najvyššou funkciou svetskou, mahájím.

ABEDÍ DŽALÁL - Namrího synovec.

ABÚ DHUR - otec nekonečných ciest Času. Fremenské božstvo?

ABÚMOŽANDIS - Banerdžiho poradca, naíb, účastník spiknutia fremenov namiereného proti Paulovi Muad´Dibovi.

ACLIN - planéta, na ktorej svojho času bojoval Miles Teg.

ADAB - neodbytná spomienka, ktorá sa človeku sama náhle vybavuje.

ADAPTÍVNY BOJOVÝ STROJ - pozri heslo: Stroj, bojový adaptívny.

AGÓNIA, MELANŽOVÁ - proces, pri ktorom benegesseritská Sestra vypila "jed osvietenia" (mohli byť použité i niektoré ďalšie smrteľné jedy), alebo takú dávku melanže, ktorá bola pre človeka smrteľná. Pri oboch variantoch musela sestra dokázať, že ovláda všetky procesy vo svojom tele a jedovatú látku premeniť a použiť v tele tak, aby jej neublížila. Tento proces bol spojený s mučivou bolesťou (preto "agónia") a mohol skončiť jej smrťou; ak bol však úspešne dokončený, otvoril v jej mysli prístup k Zdedeným spomienkam a Sestra sa tak stala Ctihodnou matkou.

AGUILE - šermiarsky postoj s predsunutou jednou nohou.

AHAL - súčasť fremenského svadobného obradu. Ceremoniál, pri ktorom si žena vyberala partnera.

AHL AS-SUNNA WAL-JAMÁS - reálny svet, svet zmyslov.

ACHLÁN, WASACHLÁN! - Vitajte, dvakrát vitajte! Fremenský pozdrav.

AJAT - prejavy života. Pozri aj heslo barhan.

AJJÁ - fremensky "nie".

AJJÍL - fremensky "obeť". Tiež najväčší sviatok muad´dibovského náboženstva, tzv. "Deň Kwisatza Haderacha".

AKARSO - rastlina pochádzajúca z planéty Sikun, charakteristická takmer obdĺžnikovitými listami. Ich zelené a biele pruhy dokazujú súbežnú existenciu oblastí obsahujúcich a neobsahujúcich chlorofyl. Z jej žltých bobulí sa vyrábal rašag.

AKELIOVÁ - Ctihodná matka v období okolo roku 3500 vlády Božského imperátora Leta II.

AKEN HESBAN - pozri heslo: Hesban, Aken.

AKKAD - fremenský názov jedného z mesiacov roka.

AKL - skúška rozumu. Pôvodne "Sedem mystických otázok" začínajúcich: "Kto je ten, kto myslí?"

AKVIFER - zariadenie na zachytávanie vzdušnej vlhkosti.

AL AMJÁ - požehnanie pútnikom - fremenské pravidlá pohostinnosti.

AL-DHANEB (Al-DHANAB) - umelá planéta, patriaca Bene Gesseritu. Jedna z ich pôvodných bezpečných planét. Nachádzala sa tu okrem iného ich Škôlka - drsné a nepohodlné výcvikové stredisko, kde adeptky absolvovali intenzívny fyzický tréning. Sesterstvo istý čas uvažovalo o jej premene na nepriestor, plán však bol opustený pre potrebu neúmerných energetických nárokov.
Boli tu vysoké skaly a vyprahnuté rokliny, horúci i mrazivý vietor, príliš veľké sucho i vlhko. Planéta bola naschvál udržiavaná ako imitácia Salusy Secundus. Skúšobné miesto pre tých, ktorí boli predurčený k životu na Dune.

ALAJORSKÝ VÝBUCH - pozri heslo: Výbuch, alajorský.

ALFALFA - výlučok, ktorý vylučovali zvieratá (a zrejme i obyvatelia) Kapitulnej planéty, podľa ktorého vzájomne rozoznávali, že patria k "tým správnym". Niečo ako forma biologického preukazu totožnosti.

ALINE - jedna zo skupiny, ktorá sa zmocnila za života Božského imperátora Leta II. časti jeho zápiskov, známych neskôr ako Ukradnuté denníky. Zahynula v zuboch D-vlkov pri úteku cez Zakázaný les.

AL-KÁBA - jeden zo študentov Školy Zbrojmajstrov v čase, keď tam študoval i Duncan Idaho

AL-LÁT - prapôvodné Slnko ľudstva; obvykle akákoľvek hlavná hviezda planéty.

AL-MUTAKALLIM - len zmienka. Nejaké fremenské božstvo, ak áno, tak pravdepodobne pozitívne. Súvis s lisán l´hakk.

ALYAMA - tleilaxansky "požehnaná".

AMÁL - názov pre syntetickú melanž, ktorú sa pokúšal vytvoriť Bene Tleilax na planéte Iks v čase vlády padišáha imperátora Shaddama IV. Mala formu hustej oranžovej tekutiny, ktorú vytvárali tleilaxanské regeneračné nádrže.

AMBIEL - vzácna, jemná látka purpurovej a zrejme i iných farieb, vzdialene podobná hodvábu, ale vyrobená z rastlinných vlákien polovysokého kra ambielu (odtiaľ meno). Pôvodne sa vyrábala iba v sústave Epsilon Alangue, predovšetkým na Kadríši, ale časom sa ambielové kríky rozšírili aj inde. Napriek tomu zostáva počet planét, na ktorých sa im darí, obmedzený.

AMBITHORM (TORMSA) - staro vyzerajúci, ale nesmierne húževnatý človek, ktorý sprevádzal gholu Duncana Idaha, maskovaného ako tleilaxanský Pán, pri úteku z Gammu. Mal vpadnutú tvár, tmavohnedú pleť, hnedé oči, tenké ústa, široké čelo, plochý nos, úzku bradu a mnoho vrások. Hovoril starou galaštinou s hrdelným prízvukom, pravdepodobne bol pôvodom z Rozptylu.
Gholu nakoniec zajali Ctené matre a on pritom zahynul.

AMOR FATI - "láska k osudu". Schopnosť a ochota človeka poznať svoje skutočné ja, jeho schopnosti a jeho poslanie do hĺbky, bez príkras a ilúzií.

AMPOLIROS - zblúdilá vesmírna loď hľadačov hviezd z predgildovnej legendy, podobá sa terranskej legende o Bludnom Holanďanovi.

AMTHÁL - tiež Pravidlo amthál. Všeobecná zásada primitívnych svetov, podľa ktorej sa určitá vec testovala, aby sa zistili jej medzné hodnoty alebo nedostatky. Obvykle deštruktívna skúška.

"Ak chceš poznať dobre nejakú vec, poznaj jej hranice. Skutočná povaha vecí sa prejaví až za hranicami ich únosnosti."

amthalské pravidlo (Ka:D)

ANALYTIK POČASIA - osoba vyškolená v metódach predpovedania počasia na Arrakis, vrátane napichovania piesku a čítania veterných obrazcov.

ANDIOY - pravdepodobne planéta. Nič bližšie o nej nie je známe, okrem jej vzťahu k Tiregom.

ANTON MICHE - pozri heslo: Miche, Anton.

ANÚK - Naylin pobočník.

AR-RAZZÁK - zensunnitské božstvo, doslova "darca potravy". Vládca zensunnitského raja, ktorý zmizne v deň zúčtovania.

ARAFEL - "temný mrak posledného súdu", "mrak temnoty na konci vesmíru". Fremenská predstava skazy, ktorá zničí celý vesmír. Kňazi tomu slovu hovorili "Tyranov svätý súd".

ARBELOUGH - pravdepodobne planéta, na ktorej došlo ku konfliktu, do ktorého sa zapojil bašár Miles Teg na čele svojho vojska. Dva dni predtým tam mali jeho ľudia veľké straty, tak sa postavil do čela aby im ukázal, že s nimi zdieľa všetky riziká. Potom vstúpil medzi nepriateľov ešte predtým, ako zložili zbrane. Ukázal im tak, že s nimi nebudú zaobchádzať zle.
Samotný konflikt údajne vyvolali Tvaroví tanečníci. Miles Teg vetoval rady svojich pobočníkov, ktorí navrhovali celú planétu sterilizovať.

ARI - lev.

ARÍFA - sudca síča. Predsedal skúškam maššádu, bol jediným sudcom nad všetkými votrelcami v síči. O súdnu právomoc nad členmi síča sa teoreticky delil s naíbom, ale prakticky bolo jeho rozhodnutie záväzné aj pre naíba.
"Bol vždy vyberaný preto, že je dosť múdry, aby bol bezohladný bez toho, aby bol krutý, aby vedel, kedy je láskavosť len krokom k väčšej krutosti."

ARKÁNA - idiomatický výraz. To, čo pripomína niečo mystického alebo čarodejného.

ARKIE - člen elitnej jednotky Thufira Hawata, ktorý bol počas útoku na Arrakis a ich úteku do púšte ťažko zranený a krátko nato zomrel.

ARKWRIGHT, NOAH - pseudonym imperátora Leta II., pod ktorým písal slávne historické knihy.

ARRAKÉN - mesto na planéte Arrakis.

ARRAKIS - tretia obežnica hviezdneho systému Canopus, známa tiež pod menom Duna.

ARSUNT -

ASHKOKO, JANSÚF - kráľovský chemik v čase vlády Šakáda Múdreho. Objaviteľ geriatrických vlastností melanže.

ASSAN TÁRIK (      - 10 217) - mladý štíhly fremen bez známeho síča (patril medzi Vydedencov), jeho otcom bol arífa Muríz.
Robil sprievodcu Kazateľovi.  Keď sa s ním prvý krát objavil v Arrakéne, mohol mať asi 14 rokov. Mal malý nos a v tvári výraz nevinnosti.
Keď pri ceste do Shulochu narazili na Leta II., snažil sa naňho piesočného červa obrátiť, ako to fremeni často robievali (používali červov ako zbraň). Keďže Leto už podstúpil premenu, červ mu nemohol ublížiť. Chcel sa iba porozprávať so svojim otcom... Tárik ho spočiatku považoval za démona.
Keď zistil, čo je v skutočnosti zač, chcel splniť príkaz Vydedencov, ktorý znel zabiť oboch týchto nebezpečných Atreidov. Pokúsil sa o to použitím pseudoštítu, no Leto mu vzápätí zlomil väz...

ASSASSIN - expert vyškolený v mnohých spôsoboch zabíjania a vedenia boja.

ASSASSINOV MANUÁL - pozri heslo: Manuál, assassinov.

ASSASSINSKÁ VOJNA - pozri heslo: Vojna, assassinská.

ASUYO (      - 10 174) - veterán s ježatými bielymi vlasmi. Člen skupiny okolo Dominika Vernia v čase jeho renegátstva, predtým bojoval ako jeho kapitán počas vzbury na Ekaze. Zahynul pri útoku sardaukarov na ich základňu na Arrakis.

ATAR - planéta s nízkou príťažlivosťou. Nič ďalšie o nej nie je známe.

ATREIDSKÝ MANIFEST - pozri heslo: Manifest, Atreidský.

AULIJA - v náboženstve zensunnitských pútnikov žena po ľavici boha; božia služobníčka.

AUMÁS - jed podávaný v jedle, presnejšie v netekutej strave. V niektorých nárečiach sa používal i termín šaumás.

AUQÁF - vojenská zložka Muad´Dibovho náboženstva, velenie džihádu ovládané kňažstvom.

AXOLOT(-EL) - neznáma látka alebo organizmus konzervujúca mŕtve telo, ktoré tak neskôr mohlo byť použité ako zdroj buniek pre tvorbu gholu. Tento termín sa používal aj ako synonymum pre regeneračnú nádrž.

ÁCHAG - úder hranou ruky spredu do krku, ktorý obeti rozdrvil hrtan, takže sa udusila.

ÁLAM AL-MITHÁL - mystický svet protikladov, kde neplatia žiadne fyzikálne obmedzenia.

ÁNAS BICOUROSnaíb, účastník spiknutia fremenov namiereného proti Paulovi Muad´Dibovi.

ÁRJA - levica.

ÁŠ - doľava. Pokyn riadiaceho jazdca piesku kormidelníkovi.

AŽIDAMÁL - pozri heslo: Amál.