Bibliografia
Franka Herberta

 

Kompletný zoznam kníh, kde sa Frank Herbert objavuje ako autor. Obsahuje aj diela mimo žánru sci-fi a aj tie, kde vystupoval ako editor. Viaceré z antológií, ktoré sú tu uvedené, boli znovu vydané bez niektorých poviedok uvedených v pôvodnom vydaní.

Obrázky pochádzajú z titulných stránok časopisov, kde vyšli poviedky Franka Herberta.

Detail Názov: "Looking for Something?"
Vydavateľ: časopis Startling Stories (apríl 1952)
Poznámka: Jedná sa o literárnu prvotinu Franka Herberta, prvú poviedku, ktorá mu kedy vyšla.
Detail Názov: "Operation Syndrome"
Vydavateľ: časopis Astounding science fiction (jún 1954)
Detail Názov: "The Gone Dogs"
Vydavateľ: časopis Amazing stories (november 1954)
Detail Názov: "Rat Race"
Vydavateľ: časopis Astounding science fiction (júl 1955)
Detail Názov: "Occupation Force"
Vydavateľ: časopis Fantastic science fiction (august 1955)
Detail Názov: "The Nothing"
Vydavateľ: časopis Fantastic universe science fiction (január 1956)
Detail Názov: "Cease Fire"
Vydavateľ: časopis Astounding science fiction (január 1958)
Detail Názov: "Old Rambling House"
Vydavateľ: časopis Galaxy science fiction (apríl 1958)
Detail Názov: "A Matter of Traces"
Vydavateľ: časopis Fantastic universe science fiction (november 1958)
Detail Názov: "Missing Link"
Vydavateľ: časopis Astounding science fiction (február 1959)
Detail Názov: "Operation Haystack"
Vydavateľ: časopis Astounding science fiction (máj 1959)
  Názov: "Haiku"
Vydavateľ: časopis San Francisco Star (9.11 - 15.12.1960)
Detail
Názov: "Eggs and Ashes"
Vydavateľ: časopis IF science fiction (november 1960)
Detail Názov: "A-W-F Unlimited"
Vydavateľ: časopis Galaxy magazine (jún 1961)
Detail Názov: "Mating Call"
Vydavateľ: časopis Galaxy magazine (október 1961)
Detail Názov: "Try to Remember"
Vydavateľ: časopis Amazing stories, fact and science fiction (október 1961)
Detail Názov: "Mindfield!"
Vydavateľ: časopis Amazing stories, fact and science fiction (marec 1962)
Detail Názov: "The Tactful Saboteur"
Vydavateľ: časopis Galaxy magazine (október 1964)
Detail
Názov: "The Mary Celeste Move"
Vydavateľ: časopis Analog science fact, science fiction (október 1964)
Detail Názov: "Greenslaves"
Vydavateľ: časopis Amazing stories, fact and science fiction (marec 1965)
Detail Názov: "Committee of the Whole"
Vydavateľ: časopis Galaxy magazine (apríl 1965)
Detail
Názov: "The GM Effect"
Vydavateľ: časopis Analog science fact, science fiction (jún 1965)
Detail Názov: "The Primitives"
Vydavateľ: časopis Galaxy magazine (apríl 1966)
Poznámka: spolu s Paulom Andersonom a Jackom Vanceom
Detail
Názov: "Escape Felicity"
Vydavateľ: časopis Analog science fact, science fiction (jún 1966)
Detail
Názov: "By the Book"
Vydavateľ: časopis Analog science fact, science fiction (august 1966)
Detail
Názov: "The Featherbedders"
Vydavateľ: časopis Analog science fact, science fiction (august 1967)
Detail
Názov: "The Mind Bomb"
Vydavateľ: časopis Worlds of IF (október 1969)
Detail
Názov: "Seed Stock"
Vydavateľ: časopis Analog science fact, science fiction (apríl 1970)
  Názov: "Murder Will In"
Vydavateľ: časopis The Magazine of Fantasy and Science Fiction (máj 1970)
Detail
Názov: "Come to the Party"
Vydavateľ: časopis Analog science fact, science fiction (december 1978), tiež Wollheim´s World´s Best 8
Poznámka: spoluautor F.M.Busby
Detail
Názov: "Song of a Sentient Flute"
Vydavateľ: časopis Analog science fact, science fiction (február 1979)

 

"Survival of the cunning" (marec 1945, Esquire) - nejedná sa o science fiction
"The Jonah and the Jap (apríl 1946, Doc Savage) - nejedná sa o science fiction
"Yellow Fire" (jún 1947, Alaska Life) - nejedná sa o science fiction
"Survival and the Atom" (1952) - nejedná sa o science fiction
"The Dragon in the Sea" (alebo "Under Pressure", alebo "21st Century Sub") (1956)
"Dune" (1965)
"The Green Brain" (1966)
"Destination: Void" (1966)
"The Eyes of Heisenberg" (1966)
"The Heaven Makers" (1968)
"The Santaroga Barrier" (1968)
"Dune Messiah" (1969)
"Whipping Star" (1970)
"New World or No World" (ed.) (1970) - nejedná sa o science fiction
"The Worlds of Frank Herbert" (1970)
"Soul Catcher" (1972, jeho jediný román, ktorý nepatrí do kategórie scifi)
"The Godmakers" (1972)
"Hellstrom's Hive" (alebo "Project 40") (1973)
"The Book of Frank Herbert" (1973)
"Threshold: The Blue Angels Experience" (editor, 1973) - nejedná sa o science fiction
"Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow..." (ko-ed.) (1974)
"The Best of Frank Herbert" (1975)
"Children of Dune" (1976)
"The Dosadi Experiment" (1977)
"Destination: Void" (prepracované) (1978)
"The Jesus Incident" (s Billom Ransomom) (1979)
"Without Me, You're Nothing: The Essential Guide to Home Computers" (s Maxom Barnardom) (1980) - nejedná sa o science fiction
"Direct Descent" (1980)
"The Priests of Psi" (1980)
"God Emperor of Dune" (1981)
"Nebula Winners 15" (ed.) (1981)
"The White Plague" (1982)
Frank Herbert a William Ransom (1979, začiatok práce na "The Lazarus Effect". Zdroj: www.dunenovels.com"The Lazarus Effect" (s Billom Ransomom) (1983)
"Heretics of Dune" (1984)
"The Book of Frank Herbert" (1984)
"Eye" (1985)
"Chapterhouse: Dune" (1985)
"Man of Two Worlds" (s Brianom Herbertom) (1986)
"Worlds beyond Dune" (1987)
"The Ascension Factor" (s Billom Ransomom) (1988)
"The Notebooks of Frank Herbert´s Dune" (1988, editor Brian Herbert)
"Songs of Muad´Dib" (1992)

Zoznam bol vytvorený na podklade bibliografií od Johna Wenna a Kuusankoskena Kaupunginkirjastoa, s dodatočnými informáciami z Frank Herbert Archives na California State University, Fullerton: University Archives & Special Collections Section, University Library. Neskôr bol kontrolovaný a opravený podľa "Dune Master: A Frank Herbert Bibliography" od Levacka a Willarda.

Zdroje: alt.fan.dune, noosfere.org.