Kacíri Duny

Frank Herbert

 

Americké vydania  Anglické vydania  Francúzske vydania  Nemecké vydania  Brazílske vydania  České vydania  Holandské vydania  Maďarské vydania  Talianske vydania  Poľské vydania  Rumunské vydania

Ruské vydania  Juhoslávke preklady (srbochorvátske)  Španielske preklady  Turecké preklady

Americké vydania          Anglické vydania

HERETICS OF DUNE - prvé vydanie (úryvok) vôbec, časopis OMNI

 

Úryvok z "Heretics of Dune" bol publikovaný v časopise "Omni"  v marci 1984. Pozostáva z ľahko zhustenej verzie 6. kapitoly knihy.

 

HERETICS OF DUNE - triáda PUTNAM, ACE A BERKLEY (PENGUIN GROUP Inc.)

 

Situácia okolo mien ako Ace, Putnam a Berkley je zamotaná, hlavne z dôvodov vzájomného skupovania a spájania sa týchto vydavateľských spoločností.  Nasledujúce riadky sú zjednodušenou históriou týchto predajov a fúzií, viac-menej som uviedol iba vydavateľstvá, ktoré mali niečo spoločné s publikovaním Herbertových kníh.
V roku 1838 v New Yorku založili Palmer Putnam a John Wiley vydavateľskú a retailovú firmu Wiley & Putnam. V roku 1848 Wiley spoločnosť opúšťa a v roku 1866 - 1872 sa po vstupe synov Palmera Putnama do firmy a po jeho smrti mení jej názov na dodnes používaný "G.P.Putnam´s Sons". V roku 1930 sa spája so spoločnosťou Minton, Balch & Co., ktorá nad ňou zakrátko preberá kontrolu.
V roku 1965 firma G.P.Putnam & Sons kupuje paperbackové vydavateľstvo Berkley Books a v roku 1975 sa obe spoločnosti - Putnam Publishing Group i Berkley Publishing Group dostávajú do vlastníctva MCA Inc. Vzniká Putnam Berkley Group.

V roku 1936 vzniká Penguin Books Ltd. Po smrti jej zakladateľa Allena Laneho sa v roku 1970 dostáva pod kontrolu skupiny Pearson Longman Ltd.

V roku 1953 je A.A.Wynom založené vydavateľstvo Ace Books. V roku 1972 je kúpené spoločnosťou Grosset & Dunlap, ktorú zasa v roku 1982 kupuje G.P.Putnam´s Sons (Putnam Berkley Group). Tak sa dostáva ako značka do jeho portfólia.

V roku 1996 vzniká spojením Penguin Books USA a Putnam Berkley Group spoločnosť Penguin Group (niekedy sa môžete stretnúť i s názvom Penguim Putnam) - druhý najväčší vydavateľ a predajca kníh v anglickom jazyku na svete. Takže v súčasnosti sú mená ako Ace Books, GP Putnam´s Sons a Berkley Books značkami či edíciami tejto spoločnosti.

 

HERETICS OF DUNE - edícia PUTNAM (1984)

 

Detail

Vydavateľ: G.P.Putnam´s Sons (4/1984)
Obal: Abe Echevarria
ISBN: 0-399-12898-0

Detail Limited edition, tvrdá väzba
Obal: Abe Echevarria
Vydavateľ: Putnam Publication Group (4/1984)
ISBN: 0-399-12947-2

 

HERETICS OF DUNE - edícia BERKLEY (1985)

 

Detail

Paperback
Obal: Frederic Marvin
Vydavateľ: Berkley Trade Paperback (1.3.1985)
ISBN: 0-425-07669-5

(zatiaľ bez obrázku) Vydavateľ: Berkley Mass Market Edition (4/1986)
  Paperback
Vydavateľ: Berkley Publication Group (12/1987)
Ilustrácie: John Schoenherr
ISBN: 0-425-08732-8

 

HERETICS OF DUNE - edícia ACE (1987)

 

Detail
Detail
Vydavateľ: Ace Paperback Edition (Berkley Publishing Group) (8/1987)
Ilustroval: John Schoenherr
ISBN: 0-441-32800-8
  Paperback
Vydavateľ: Ace Books (Berkley Publishing Group) (8/1987)
ISBN: 0-613-99724-7

Detail
Paperback, 471 strán
Vydavateľ: Ace Charter, Mass Market Paperback
(Berkley Publishing Group, divízia Penguin Putnam Inc.) (1.4.1996)
ISBN:
0-441-32800-8

  

 

HERETICS OF DUNE - edícia NEW ENGLISH LIBRARY (HODDER & STOUGHTON)

Hodder Headline je jedno z najväčších vydavateľstiev vo Veľkej Británií. Patrí pod krídla spoločnosti WH Smith, veľkej medzinárodnej spoločnosti, zaoberajúcej sa publikačnou, distribučnou a predajnou činnosťou v oblasti knižného (zábavného priemyslu), a zabezpečuje jej publikačnú zložku. New English Library a Hodder&Stoughton (do roku 1993 sa jednalo o samostatnú spoločnosť s viac ako 100-ročnou históriou) sú značky (edície) vydavateľstva Hodder.

 

Detail

Paperback
Obal: Gerry Grace
Písmo: Howard J.Shaw
Edícia New English Library Open Market
ISBN: 0-450-05777-1 (1984)

Detail (predná strana) Vytlačené a viazané vo Veľkej Británií - Cox & Wyman Ltd., Reading, Berkshire
Písmo: Howard J.Shaw
Ilustrácie: Gerry Grace
Vydavateľ: Hodder & Stoughton Ltd., edícia New English Library
ISBN: 0-450-05777-1

Spojenie obalov série vytvorí jeden ucelený obraz.

Detail Paperback, 508 strán
Edícia New English Library (4.3.1985)
ISBN: 0-450-05777-1

 

HERETICS OF DUNE - edícia GOLLANCZ (ORION)

Značka (edícia) Gollancz patrí britskej spoločnosti Orion Publishing Group.

 

Detail - predný obal Detail - zadná časť obalu

Tvrdá väzba, 384 strán
Maľba: Jim Burns
Vydavateľ: Victor Gollancz Ltd. (15.3.1984)
ISBN:  0-575-03423-8

Detail Paperback, 512 strán
Vydavateľ: Orion Publishing Group, edícia Gollancz SF (14.8.2003)
ISBN: 0-575-07489-2

 

Herbert, Frank - The Second Great Dune Trilogy (obsahuje knihy God Emperor of Dune, Heretics of Dune Messiah a Chapterhouse: Dune v jednom zväzku)
Tvrdá väzba, 1120 strán
Vydavateľ:
Orion Publishing Group, edícia Gollancz  (9.4.1987)
ISBN:
0-575-04018-1 (obal nemusí patriť uvedenej knihe)

 

HERETICS OF DUNE - edícia DEMCO

 

  Vydavateľ: Demco Media (4/1996)
ISBN: 0-606-01600-7

 

HERETICS OF DUNE - edícia BT BOUND

 

  Knižničná väzba
Vydavateľ: Bt Bound (1.3.2001)
ISBN: 0-808-57000-5

 

Mnoho vydaní knihy "Heretics of Dune", vrátane edícií New English Library a minimálne jedného od G. Putnam's sons edition, nemá úvod: "When I was writing Dune... (Keď som písal Dunu...)".

 

Francúzske vydania

LES HÉRÉTIQUES DE DUNE - edícia AILLEURS ET DEMAIN

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Guy Abadia
Vydavateľ:
Ailleurs et Demain (1986-5)
ISBN: 2-221-00775-1

 

LES HÉRÉTIQUES DE DUNE - edícia FRANCE LOISIR (1986)

 

LES HÉRÉTIQUES DE DUNE - edícia POCKET

 

Detail
Preklad: Guy Abadia
Obal: W.Siudmak
Vydavateľ: Press Pocket 5322 (1989)
ISBN: 2-266-02813-8

 

Nemecké vydania

DIE KETZER DES WÜSTENPLANETEN - edícia HEYNE

 

Detail
Ilustroval: H.R.Giger
Vydavateľ: Heyne Bücher
ISBN: 3-453-31099-3
Detail
Vydavateľ: Heyne Bücher
ISBN: 3-453-18687-7

 

Brazílske vydania

OS HEREGES DE DUNA - edícia NOVA FRONTEIRA (1987)

 

Detail
Ilustroval: Victor Burton
Preklad: Jorge Luiz Calife
Foto: Brazílske múzeum astronómie
ISBN: 85-209-0039-9
Detail
obal 2.edície (1995)
Preklad: Jorge Luiz Calife
Foto: múzeum astronómie
ISBN: 85-209-0039-9

 

České vydania

KACÍŘI DUNY - edícia OMNIA

 

Detail - predná strana
Detail - zadná strana

Vydavateľ: Nakladatelství Svoboda (1997, I. vydanie, vypredané)
Preklad: Veronika Volhejnová
ISBN: 80-205-0539-3, paperback

 

KACÍŘI DUNY - edícia BARONET

 

(zatiaľ bez obrázku)

Vydavateľ: Baronet (2002)
Preklad: Veronika Volhejnová
ISBN: 80-7214-451-0, tvrdá väzba

 

Holandské vydania

KETTERS VAN DUIN - edícia MEULENHOFF

 

Detail
Preklad: M. K. Stuyter
Vydavateľ: Meulenhoff Nederland (1984, obal je z vydania z roku 1986)
ISBN: 90-290-1857-7 (1986)

ISBN: 90-290-6742-X

 

Maďarské vydania

DÜNE ERETNEKEI - edícia ???

 

Preklad: Hoppán Eszter (1994)
ISBN: 963 8353 48 1

 

Talianske vydania

GLI ERETICI DI DUNE - edícia EDITRICE NORD

 

GLI ERETICI DI DUNE - edícia SPERLING & KUPFER

 

Obálka od Helmuta Schobera
ISBN: 88-86845-89-886-I-2000

 

Poľské vydania

HERETYCY DIUNY - edícia PHANTOM

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Maria Grabska
Vydavateľ:
Phantom Press Int. (1992)

 

Rumunské vydania

Edícia NEMIRA

 

(zatiaľ bez obrázku)

Bol preložený celý epos o Dune. Knihy boli vydávané vydavateľstvom Nemira Publishing medzi rokmi 1992 a 1997.

 

ERETICII DUNEI - edícia NAUTILUS

 

Detail
ISBN: 973-569-107-8

 

Ruské vydania

Edícia AST 2000

 

Detail
ISBN: 5-17-002019-8

Knihy sú dostupné on-line na: http://lib.ru/HERBERT/

 

Edícia MAGISTERIUM

 

Detail
 

 

Juhoslávke preklady (srbochorvátske)

JERETICI (CAR) DINE - edície BELGRADE (?)

 

(zatiaľ bez obrázku)

I.diel
Preklad: Zoran Živkovič
Vydavateľ:
Belgrade:  nezávislo publikované (1985)

(zatiaľ bez obrázku) II.diel
Preklad: Zoran Živkovič
Vydavateľ:
Belgrade:  nezávislo publikované (1985)

 

Španielske preklady

HEREJES DE DUNE - edícia ULTRAMAR

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Domingo Santos
Vydavateľ:
Barcelona : Ultramar Editores (1984)
ISBN: 84-7386-348-8

 

HEREJES DE DUNE - edícia LECTORUM (?)

 

(zatiaľ bez obrázku)

Paperback
Vydavateľ:
Lectorum Pbns (1.6.1984)
ISBN: 84-7386-348-8

 

HEREJES DE DUNE - edícia PLAZA & JANÉS

 

Vydavateľ: Plaza & Janes 2000
ISBN:
84-01-46935-X

 

Turecké preklady

DUNE´UN KAFIRLERI - edícia SARMAL

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Suha Sertabipoglu
Vydavateľ:
Sarmal Publications (1999)