Duna

Frank Herbert

 

"Tento pokus o víziu budúcnosti je s pokorou a obdivom venovaný ľuďom, ktorých pracovné úsilie v skutočnosti predčí naše predstavy - ekológom vyprahnutých krajov, nech sú kdekoľvek a nech pracujú v akejkoľvek dobe."

Frank Herbert

Román Duna je najvýznamnejším dielom Franka Herberta. Získal zaň vôbec prvú udelenú cenu Nebula a v roku 1966 cenu Hugo.
Ak hľadáte audioknihy, nájdete ich na tejto stránke.

Americké vydania  Anglické vydania  Francúzske vydania  Nemecké vydania  Japonské vydania  Brazílske vydania  České vydania  Dánske vydania  Holandské vydania  Fínske vydania  Maďarské vydania

 Talianske vydania  Nórske vydania  Poľské vydania  Rumunské vydania  Ruské vydania  Juhoslávke preklady (srbochorvátske)  Španielske preklady  Katalánske preklady  Švédske preklady  Turecké preklady

Americké vydania          Anglické vydania

DUNE - prvé vydanie vôbec, časopis ANALOG

 

"Duna" bola prvý krát publikovaná vo forme seriálu v časopise "Analog: Science Fact, Science Fiction" v 2 samostatných cykloch. Prvý mal názov "Dune World" a bol publikovaný od decembra 1963 do februára 1964.

Detail

"Dune World" - part I.
Analog Magazine, volume LXXII No.4, december 1963
Obal a ilustrácie: John Schoenherr
Vydavateľ: Condé Nast Publications Inc.

Detail

"Dune World" - part II.
Analog Magazine, volume LXXII No.5, január 1964
Obal: forografia - polarizované svetlo prechádzajúce cez mikrovzorku meteoritu
Vydavateľ: Condé Nast Publications Inc.

Detail

"Dune World" - part III.
Analog Magazine, volume LXXII No.6, február 1964
Obal a ilustrácie: John Schoenherr
Vydavateľ: Condé Nast Publications Inc.

Druhý mal názov "Prophet of Dune" a bol publikovaný od januára 1965 do mája 1965.

Detail
"Prophet of Dune" - part I.
Analog Magazine, volume LXXIV No.5, január 1965
Obal a ilustrácie: John Schoenherr
Vydavateľ: Condé Nast Publications Inc.
Detail
"Prophet of Dune" - part II.
Analog Magazine, volume LXXIV No.6, február 1965
Obal: Walter Hortens
Ilustrácie: John Schoenherr
Vydavateľ: Condé Nast Publications Inc.
Detail
"Prophet of Dune" - part III.
Analog Magazine, volume LXXV No.1, marec 1965
Obal a ilustrácie: John Schoenherr
Vydavateľ: Condé Nast Publications Inc.
Detail
"Prophet of Dune" - part IV.
Analog Magazine, volume LXXV No.2, apríl 1965
Obal: John Schoenherr
Vydavateľ: Condé Nast Publications Inc.
Detail
"Prophet of Dune" - part V.
Analog Magazine, volume LXXV No.3, máj 1965
Obal: John Schoenherr
Vydavateľ: Condé Nast Publications Inc.

Bolo to prvé "vydanie" Duny a nepatrne sa odlišuje od textu knihy.

Samotný časopis Analog má za sebou pohnutú históriu. Mnohí ho pokladajú za periodikum, ktoré sa stalo základom pre súčasnú modernú vedeckú fantastiku; veď okrem Franka Herberta objavil také mená ako Isaac Asimov alebo Robert Henlein.  Prvé čislo vyšlo v januári 1930; spočiatku pod názvom Astounding, v októbri 1960 sa premenoval na Analog. Napriek rôznym problémom v minulosti sa ho podarilo udržať pri živote a vychádza dodnes. Viac informácií nájdete na www.analogsf.com.

 

DUNE - edícia CHILTON (1965)
(zahrňuje vôbec prvé knižné vydanie)

 

Prvé vydanie samotnej knihy sa údajne od všetkých ostatných odlišuje chýbaním Dodatkov. Výnimku tvorí Terminológia Impéria, ktorá sa v knihe nachádza na jej začiatku.

Detail

Autor obalu: John Schoenherr

Vydavateľ: Chilton Book Company

Katalógové číslo v Kongresovej knižnici: 65-22547

Vydavateľstvo Chilton sa špecializovalo dovtedy hlavne na knižné manuály k automobilom a návody typu "urob si sám", veľké vydavateľstvá však Dunu odmietli (viac sa dočítate na stránke so životopisom Franka Herberta). Chilton Dunu vydával v období 1965 - 1968. Spasiteľ Duny bol v roku 1969 už poblikovaný vydavateľstvom Putnam, ktoré sa odvtedy stalo hlavným vydavateľom edícií v tvrdej väzbe. Od Chilton-a sú známe tri rôzne vydania Duny. Všetky vyzerajú na prvý pohľad rovnako: všetky majú tvrdú väzbu, ochranný obal s rovnakým umeleckým motívom i celkový dizajn.

A. Prvé vydanie:

Vyšlo v roku 1965 v limitovanom náklade. Dnes je medzi zberateľmi veľmi vzácne a vyhľadávané (bezchybné kusy s nepoškodeným ochranným obalom sa na aukciách predávajú rádovo za tisícky dolárov). Rozmery knihy sú 23,5 x 16,5 cm a katalógové číslo je umiestnené na strane s copyrightom.

B. Tzv. Book Club Edition:

Chilton vydal túto sériu opakovane a väčšina dostupných kníh patrí práve k tejto edicií. Je o ňu podstatne väčší záujem medzi zberateľmi Duny ako medzi zberateľmi vzácnych knižných vydaní. Kniha sa v antikvariátoch predáva pod 10 dolárov, no vášnivý zberateľ Duny môže za knihu v skutočne dobrom stave zaplatiť i 25 - 30 dolárov.
Kniha má rozmery 21,5 x 15,25 cm, teda o niečo menšie ako prvé vydanie. Slová "Book Club Edition" sa nachádzajú na dolnom okreji predného záhybu ochranného obalu. Na strane s copyrightom nie je katalógové číslo ani dátum vydania.

Stránka s copyrightom bez katalógového čísla a dátumu vydania. Zdroj: www.duneworld.org     Predný záhyb ochranného obalu s textom "Book Club Edition". Zdroj: www.duneworld.org.

C. Prvé vydanie - druhý dotlačok:

V roku 1968 Chilton znovu vydal Dunu; vydanie bolo identické s prvým. V obehu je slušné množstvo tejto verzie knihy a je knižnými zberateľmi vyššie hodnotená ako "Book Club Edition". Za výborne zachovaný kus možno utŕžiť i niekoľko stoviek dolárov.
Strana s copyrightom obsahuje katalógové číslo Kongresovej knižnice (65-22547) a slová: "First Edition, Second Printing, April, 1968".

Stránka s copyrightom druhého dotlačku I.vydania Duny. Zdroj: www.duneworld.org.

 

DUNE - skupina PENGUIN GROUP (edície PUTNAM, ACE A BERKLEY)

 

Situácia okolo mien ako Ace, Putnam a Berkley je zamotaná, hlavne z dôvodov vzájomného skupovania a spájania sa týchto vydavateľských spoločností.  Nasledujúce riadky sú zjednodušenou históriou týchto predajov a fúzií, viac-menej som uviedol iba vydavateľstvá, ktoré mali niečo spoločné s publikovaním Herbertových kníh.
V roku 1838 v New Yorku založili Palmer Putnam a John Wiley vydavateľskú a retailovú firmu Wiley & Putnam. V roku 1848 Wiley spoločnosť opúšťa a v roku 1866 - 1872 sa po vstupe synov Palmera Putnama do firmy a po jeho smrti mení jej názov na dodnes používaný "G.P.Putnam´s Sons". V roku 1930 sa spája so spoločnosťou Minton, Balch & Co., ktorá nad ňou zakrátko preberá kontrolu.
V roku 1965 firma G.P.Putnam & Sons kupuje paperbackové vydavateľstvo Berkley Books a v roku 1975 sa obe spoločnosti - Putnam Publishing Group i Berkley Publishing Group dostávajú do vlastníctva MCA Inc. Vzniká Putnam Berkley Group.

V roku 1936 vzniká Penguin Books Ltd. Po smrti jej zakladateľa Allena Laneho sa v roku 1970 dostáva pod kontrolu skupiny Pearson Longman Ltd.

V roku 1953 je A.A.Wynom založené vydavateľstvo Ace Books. V roku 1972 je kúpené spoločnosťou Grosset & Dunlap, ktorú zasa v roku 1982 kupuje G.P.Putnam´s Sons (Putnam Berkley Group). Tak sa dostáva ako značka do jeho portfólia.

V roku 1996 vzniká spojením Penguin Books USA a Putnam Berkley Group spoločnosť Penguin Group (niekedy sa môžete stretnúť i s názvom Penguim Putnam) - druhý najväčší vydavateľ a predajca kníh v anglickom jazyku na svete. Takže v súčasnosti sú mená ako Ace Books, GP Putnam´s Sons a Berkley Books značkami či edíciami tejto spoločnosti.

 

DUNE - edícia ACE

 

Detail
Paperback
Obal: John Schoenherr
Vydavateľ: Ace Books, 3/1965
ISBN: nie je (No.17263)
Detail
Paperback
Obal: John Schoenherr
Vydavateľ: Ace Books, 3/1965, 3/1967 (viaceré vydania v 60-tych a 70-tych rokoch, bez označenia poradia)
ISBN: (No.17620)
Predná strana
Autor obalu: John Schoenherr
Vydavateľ Ace Books (No.N-3)

(bez obrázku)

Vydavateľ: Ace Books (6/1987)
ISBN: 0-441-17266-0

 

The Dune Collection (?)
Paperback
Vydavateľ: Ace Books (Berkley Publication Group) (1.11.1988)
ISBN: 0-441-96691-8

Detail
Detail

Paperback, 532 strán
Ilustroval: John Schoenherr
Vydavateľ: ACE Charter; 25th Anniversary edition; Berkley Publishing Group (9/1990); (1.2.1996)
ISBN: 0-441-17271-7

 

Detail

Ekonomická tvrdá väzba
Ilustroval: John Schoenherr
Vydavateľ: edícia Ace, Berkley Publishing Group (1/2003)
ISBN: 0-881-03636-6

Detail prednej strany
Detail zadnej strany

Paperback, 535 strán
Vydavateľ: Ace Books (Berkley Publishing Group, divízia Penguin Putnam Inc.) (1/2003)
ISBN: 0-441-17271-7

Detail
Detail
Tvrdá väzba, 528 (517) strán
Vydavateľ: Ace Books (Berkley Publishing Group, divízia Penguin Putnam Inc.) (10/1999)
Dizajn obálky: Judith Murello (1998)
Fotografia obálky: George Steinmetz (1998)
ISBN: 0-441-00590-X

  

 

 

DUNE - edícia BERKLEY MEDALLION (1965)

 

Detail
Detail

Edícia Berkley Medallion z januára 1977
ISBN: 0-425-04687-7

  12. vydanie (?)
SBN: 425-03698-7
  SBN: 425-04376-2

 

DUNE - edícia BERKLEY WINDHOVER (8/1978)

 

Detail

 

"The Illustrated Dune" bola prvým a stále je najviac ilustrovaným viazaným vydaním Duny. Obsahuje 8 farebných kresieb a 33 perokresieb od Johna Schoenherra, ako dodatok k obalu a štandardnej mape.
V súčasnosti patrí k zberateľským skvostom a je veľmi ťažko zohnateľná.

SBN: 425-03891-2
Vydavateľ: Berkley Publishing

  Zoznam všetkých farebných kresieb:

- Dawn at the Palace of Arrakeen
- Baron Vladimir Harkonnen
- The Sardaukar warriors
- The flight through the Shield Wall
- Paul Muad'Dib calling his first sandworm
- Stilgar and his men
- Paul administers the oath of the Fedaykin
- The defeat of the Sardaukar

 

DUNE - edícia BERKLEY TRADE PAPERBACK

 

  Prvé vydanie (4/1982)
  Druhé vydanie (11/1983)
Detail
Tvrdá väzba, zrejme i paperback
Tretie vydanie (12/1984)
Autor obalu: Frederic Marvin
Vydavateľ: Putnam Berkley Group
ISBN: 0-425-05313-X

 

DUNE - edícia BERKLEY MOVIE TIE-IN (1/1977)

 

Detail
Vydanie z decembra 1984
ISBN: 0-425-08002-1

 

Knižné sety - edícia BERKLEY

 

Detail
Detail

"Dune Collection"
Limitovaná edícia štyroch kníh v boxovanom obale
Vydavateľ: Berkley Publishing Group (11/1986)
ISBN: 0-425-09461-8 (obrázky nemusia patriť k uvedenej kolekcií)

 

Detail
Detail

"Dune Trilogy"
Edícia troch prvých kníh eposu Duny v boxovanom obale - obsahuje paperbacky vydané Berkley: Dune (1977, 11.vydanie), Dune Messiah (1975, 25.vydanie), Children of Dune (1977, 6.vydanie)
Vydavateľ: Berkley Publishing Group

 

DUNE - edícia PUTNAM

 

Detail
Vydavateľ: Putnam Adult
Prvé vydanie. (4/1984)
Tvrdá väzba.
ISBN: 0-399-12896-4
Autor obalu: Bryn Barnard
Detail

Tvrdá väzba (economy), 517 strán
Vydavateľ: G.P.Putnam´s Sons (Putnam Publishing Group) (1.4.1984)
ISBN: 0-399-12896-4

Detail

Tvrdá väzba, viazané v koži so zlatou tlačou a okrajmi stránok; bez ochranného obalu a s gaštanovohnedou textilnou záložkou; archívny papier. Limitovaná edícia k 50. výročiu existencie "Science Fiction Book Club".
Vydavateľ: G.P.Putnam´s Sons
ISBN: 0-7394-0902-6

 

DUNE - edícia NEW ENGLISH LIBRARY (HODDER & STOUGHTON)

 

Hodder Headline je jedno z najväčších vydavateľstiev vo Veľkej Británií. Patrí pod krídla spoločnosti WH Smith, veľkej medzinárodnej spoločnosti, zaoberajúcej sa publikačnou, distribučnou a predajnou činnosťou v oblasti knižného (zábavného priemyslu), a zabezpečuje jej publikačnú zložku. New English Library a Hodder&Stoughton (do roku 1993 sa jednalo o samostatnú spoločnosť s viac ako 100-ročnou históriou) sú značky (edície) vydavateľstva Hodder.

 

Detail
Prvé vydanie v edícií New English Library, 7/1968
Ilustroval: Bruce Pennington
  Nové vydanie, 11/1969.
  Reprint, 11/1970.
  Nové vydanie, 4/1972.
  Reprint, 8/1972.
  Reprint, 9/1973.
SBN/ISBN: 450-01184-4
  Nové vydanie, 12/1974.
  Nové vydanie, 8/1975.
SBN/ISBN: 450-02727-9
Detail
Edícia New English Library, 4/1979
Ilustroval: Bruce Pennington
ISBN: 0-450-04230-8
Detail
Paperback
Vydavateľ: Hodder&Stoughton Ltd. (1.2.1982)
Detail

Reprint, 1984.
Paperback, 604 strán
Vytlačené a viazané vo Veľkej Británií - Cox & Wyman Ltd., Reading, Berkshire
Písmo: Howard J.Shaw
Ilustrácie: Gerry Grace
Vydavateľ: Hodder & Stoughton Ltd., edícia New English Library
ISBN: 0-450-01184-4
Spojenie obalov série vytvorí jeden ucelený obraz.

 

Detail
Detail

"The Magnificient Dune Saga"
Edícia troch kníh v boxovanom obale
Ilustrácie: Gerry Grace
Vydavateľ: Hodder & Stoughton Ltd., edícia New English Library (7/1968)

Detail

Boxovaná kolekcia kníh "Dune" a "Dune Messiah"

 

DUNE - edícia EASTON MEMORIAL (1987)

 

Detail

 

Ilustroval: John Schoenherr
Vydavateľ:
Easton Press, Norwalk, Connecticut

Pamätné zberateľské vydanie. Obsahuje ilustrácie, zberateľské poznámky a "Spomienky" mnohých spisovateľov sci-fi. Kniha reprodukuje maľby a 6 kresieb z "The Illustrated Dune". Kvalita tlače kresieb je nižšia ako v "The Illustrated Dune", ale ak sa vezmú do úvahy všetky ostatné veci - kožená väzba, pozlátené okraje, kvalita papiera, saténová záložka, hodvábna podšívka a extra materiál - je to určite de-luxe vydanie Duny. (Pozor, súčasné reedície nemajú hodvábnu podšívku a majú drobné rozdiely vo väzbe a reliéfnom písme. Inak sú rovnaké ako pôvodné vydanie.)

Pamätná edícia sa dáva ako bonus pre tých, ktorí si predplatia sériu "Masterpieces of Science Fiction". Môžete ho kedykoľvek zrušiť.

Easton Press
47 Richards Avenue
Norwalk, CT 06857
1-800-367-4534 (US a Kanada)
1-203-855-8717 (všetci ostatní)

Kresby v tejto edícií sú:

- Lady Jessica introduces Paul to the Reverend Mother
- Jessica in the Weirding Room
- Dr. Liet-Kynes
- Paul and Jessica in a 'thopter
- The questing worm mouth seeks Paul and Jessica
- The Imperial tent

(Pre maľby pozri zoznam pre "The Illustrated Dune".)

 

DUNE - edícia SAGEBRUSH

 

Detail
Detail

Tvrdá väzba (ekonomická).
Vydavateľ: Sagebrush Education Resources; (1.10.1999)
ISBN: 0-88103-636-6

 

DUNE - edícia GOLLANCZ (ORION)

 

Detail

Tvrdá väzba, zatiaľ nezaradené staré vydanie z Veľkej Británie.

 

Značka (edícia) Gollancz patrí britskej spoločnosti Orion Publishing Group.

 

  Tvrdá väzba, 440 strán
Vydavateľ: Orion Publishing Group, edícia Gollancz Masterworks (16.5.1974)
ISBN: 0-575-01864-X

Detail

Ilustroval: John Schoenherr
Vydavateľ:
Victor Gollancz (New Illustrated Edition, London, 16.12.1999)
ISBN: 0-575-06856-6
Tvrdá väzba s obalom, 448 strán

Detail
Tvrdá väzba, 448 strán
Vydavateľ: Orion Publishing Group, edícia Gollancz SF Masterworks (25.10.2001)
ISBN: 0-575-07334-9

 

Toto nové ilustrované vydanie Duny reprodukuje iba maľby z "The Illustrated Dune", spolu so štyrmi novými. (Inak všetkých 12 malieb korešponduje s ilustráciami v "1978 Dune calendar".

Zoznam malieb:

- Alone on Arrakis
- Dawn at the Palace of Arrakeen
- Baron Vladimir Harkonnen
- The Sardaukar warriors
- Ceremony at the Tomb of the Skull
- Desert Nightmare
- The flight through the Shield Wall
- Sietch Tabr
- Paul Muad'Dib calling his first sandworm
- Stilgar and his men
- Paul administers the oath of the Fedaykin
- The defeat of the Sardaukar

 

Herbert, Frank - Great Dune Trilogy (obsahuje knihy Dune, Dune Messiah a Children of Dune v jednom zväzku)
Tvrdá väzba, 960 strán
Vydavateľ:
Orion Publishing Group, edícia Gollancz  (12.4.1979)
ISBN:
0-575-02586-7 (obaly nemusia patriť uvedenej konkrétnej knihe!)

Detail

Herbert, Frank - Great Dune Trilogy (obsahuje knihy Dune, Dune Messiah a Children of Dune v jednom zväzku)
Tvrdá väzba, 912 strán
Vydavateľ:
Orion Publishing Group, edícia Gollancz SF  (2.12.2004)
ISBN:
0-575-07070-6

BRLOH.SK

 

THE GREAT DUNE TRILOGY - edícia BOOK CLUB ASSOCIATES (1984)

 

Detail

The Great Dune Trilogy (obsahuje knihy Dune, Dune Messiah a Children of Dune v jednom zväzku)

 

DUNE - edícia SPARK

 

Detail

Paperback, 73 strán
Vydavateľ:
Spark Publishing Group  (1.11.2004)
ISBN:
1-586-63510-7

 

DUNE - edícia SPHERE

 

 

Paperback, 64 strán
Vydavateľ:
Sphere  (28.9.1984)
ISBN: 0-722-18844-7

 

DUNE - edícia ELSEVIER

 

 

Tvrdá väzba
Vydavateľ:
Elsevier Science Health Science div
ISBN:
9-997-51678-8

 

Francúzske vydania

DUNE - edícia AILLEURS ET DEMAIN

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Michel Demuth
Vydavateľ: Ailleurs et Demain 6 (1970)

Detail
"Dune - Le Messie de Dune" (obsahuje oba diely)
P
reklad: Michel Demuth
Vydavateľ: Ailleurs et Demain 32bis (1974)
SBN: 2-221-00164-8

 

DUNE - edícia LES CHEFS D'OEUVRE DE LA SF (1975)

 

DUNE - edícia EDITO-SERVICE 12 (1975)

 

DUNE - edícia POCKET

 

Detail

349 strán
Press Pocket 5069 a 5070 (1980)
Vydavateľ: Robert Laffont (?)
ISBN: 2-226-00856-0

 

DUNE - edícia FRANCE LOISIR

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Michel Demuth
France Loisir (1982-4?)
ISBN:
2-7242-1264-9

 

DUNE - edícia LAFFONT

 

"Dune, tome 1: Le Messie de Dune"
Paperback, 756 strán.
Vydavateľ: Robert Laffont (1.1.1975)
ISBN: 2-221-00164-8

 

Nemecké vydania

DER WÜSTENPLANET - edícia HEYNE

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Wulf H. Bergner, skrátené
Vydavateľ:
Heyne Bücher (Wilhelm Heyne Verlag, M
ünchen, 1967)

Detail Preklad Ronald M. Hahn
Autor obalu: John Schoenherr
Vydavateľ:
Heyne Bücher (Wilhelm Heyne Verlag, M
ünchen, 1978)
ISBN:
3-453-30523-X (obal i ISBN je pravdepodobne z vydania z roku 1995)
Detail Vydavateľ: Heyne Bücher (5/2001)
ISBN: 3-453-18683-4

 

Japonské vydania

DYÜN: SUNA NO WAKUSEI - edícia HAYAKAWA

 

Detail
"Dyűn: Suna no Wakusei 1"
Ilustroval: Shôtarô Ishimori
Preklad: Tetsu Yano, prvá polovica knihy 1 "Duny", "Dune"
Vydavateľ:
Hayakawa Shobô (31.12.1972)
Detail
"Dyűn: Suna no Wakusei 2"
Ilustroval: Shôtarô Ishimori
Preklad: Tetsu Yano, druhá polovica knihy 1 "Duny", "Dune"
Vydavateľ:
Hayakawa Shobô (28.2.1973)
Detail
"Dyűn: Suna no Wakusei 3"
Ilustroval: Shôtarô Ishimori
Preklad: Tetsu Yano, kniha 2 "Duny", "Muad'Dib"
Vydavateľ:
Hayakawa Shobô (30.4.1973)
Detail
"Dyűn: Suna no Wakusei 4"
Ilustroval: Shôtarô Ishimori
Preklad: Tetsu Yano, kniha 3 "Duny", "The Prophet"
Vydavateľ:
Hayakawa Shobô (30.6.1973)

 

 

Brazílske vydania

DUNA - edícia NOVA FRONTEIRA (1984, 1997)

 

Detail
Ilustrovali: Ingrid von Steurer a Gilberto Zavarezzi
Preklad: Jorge Luiz Calife
ISBN:
85-209-0488-2
Detail
portugalsky, 4.edícia (obal)
Ilustroval: Victor Burton (obal), Ingrid von Steurer a Gilberto Zavarezzi (ilustrácie)
Preklad: Jorge Luiz Calife

 

České vydania

DUNA - edícia OMNIA

 

Detail
I. české vydanie.
Vydavateľ: Nakladatelství Svoboda (1988)
Preklad: Karel Blažek a Jindřich Smékal
Autor obálky: Miroslav Jiránek
Paperback.
ISBN: 80-205-0001-4

 

DUNA - edícia BARONET


II.české vydanie, 2000

II. české vydanie.
Vydavateľ: Baronet (1999)
Preklad: Karel Blažek, Jindřich Smékal
Autor obalu: J.P.Krásný
Tvrdá väzba.
ISBN: 80-7214-183-X

 

Dánske vydania

KLIT - edícia BORGENS FORLAG (1977)

 

Nie je jasné, či fotka obalu patrí uvedenej edícií, jedná sa o obal prvej knihy - prvý diel vyšiel teda vo viacerých zväzkoch)
ISBN: 87-418-7517-6

 

Holandské vydania

DUIN - edícia MEULENHOFF

 

Detail

Preklad: M. K. Stuyter
Vydavateľ:
Meulenhoff Nederland (1974, obal je z vydania z roku 1986)
ISBN 90-290-0257-3 (1986)

ISBN: 90-290-4366-0

 

Fínske vydania

DYYNI - edícia SÖDESTRÖM

 

(zatiaľ bez obrázku)

"Dyyni -- Ensimmäinen osa: Dyyni"
Preklad: Anja Toivonen a Ari Koskinen
Vydavateľ: Werner Södeström Osakeyhtiö (1982)

(zatiaľ bez obrázku) "Dyyni -- Toinen osa : Muad'Dib"
Preklad: Anja Toivonen a Ari Koskinen

Vydavateľ: Werner Södeström Osakeyhtiö (1983)
(zatiaľ bez obrázku) "Dyyni -- Kolmas osa: Profeetta"
Preklad: Anja Toivonen a Ari Koskinen

Vydavateľ: Werner Södeström Osakeyhtiö (1983)

 

Maďarské vydania

A DÜNE - edícia ???

 

Preklad: Békés András
Vyšlo v dvoch zväzkoch (buď vyšla v troch zväzkoch, alebo sú obrázky obalov z iného vydania) v roku 1987.

ISBN: 963 9020 34 6

ISBN: 963 9020 38 9

ISBN: 963 9020 39 7

 

Talianske vydania

DUNE - edícia EDITRICE NORD

 

DUNE - edícia SPERLING & KUPFER

 

Detail

Obálka: "Perpetus Transitus IV" od Helmuta Schobera, 1994
ISBN: 88-86845-52-9-86-I-99

 

Nórske vydania

SAND - edícia EIDE

 

(zatiaľ bez obrázku)

"Sand: Del I"
Preklad: Torstein Bugge Hřverstad
Vydavateľ:
Eide Forlag (2000)
ISBN: 8251406021

(zatiaľ bez obrázku)

"Sand: Del II"
Preklad: Torstein Bugge Hřverstad
Vydavateľ: Eide Forlag (2000)
ISBN: 8251406048

 

Poľské vydania

DIUNA - edícia ISKRY

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Marek Marszal (1985)

 

DIUNA - edícia PHANTOM

 

(zatiaľ bez obrázku)

Vydavateľ: Phantom Press Int. (1992)

 

DIUNA - edícia ZYSKI

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad Jerzy Lozinski
Vydavateľ:
Zysk i S-ka (1997, II. vydanie v roku 1998)

 

Rumunské vydania

Edícia NEMIRA

 

(zatiaľ bez obrázku)

Bol preložený celý epos o Dune. Knihy boli vydávané vydavateľstvom Nemira Publishing medzi rokmi 1992 a 1997.

 

DUNE - edícia NAUTILUS

 

Detail
Kniha I.
ISBN: 973-569-050-0
  Kniha I.
ISBN: 973-569-051-9
Detail
Kniha II.
ISBN 973-569-050-0
  Kniha II.
ISBN 973-569-052-7

 

Ruské vydania

Edícia AST 2000

 

Detail
ISBN: 5-237-03077-7

Knihy sú dostupné on-line na: http://lib.ru/HERBERT/

 

Edícia MAGISTERIUM

 

Detail
 

 

Juhoslávke preklady (srbochorvátske)

Edície BELGRADE a OPATIJA

 

(zatiaľ bez obrázku)

"Arakis"
Preklad: Zoran Živkovič
Vydavateľ: Belgrade: Jugoslavija (1979), tiež Opatija: IRO "Otokar Kersovani" (1986)
(zatiaľ bez obrázku) "Muad'Dib"
Preklad: Zoran Živkovič
Vydavateľ: Belgrade: Jugoslavija (1979), tiež Opatija: IRO "Otokar Kersovani" (1986)
(zatiaľ bez obrázku) "Prorok"
Preklad: Zoran Živkovič
Vydavateľ: Belgrade: Jugoslavija (1979), tiež Opatija: IRO "Otokar Kersovani" (1986)
ISBN: 86-385-0006-8

 

Španielske preklady

DUNE - edícia PLAZA & JANÉS

 

Detail
Preklad: Domingo Santos
Vydavateľ:
Barcelona :Editorial Plaza & Janés
ISBN: 84-01-46261-4
Vydavateľ: Plaza & Janes 2000
ISBN:
84-01-46931-7

 

DUNE - edícia ACERVO

 

Vydavateľ: Acervo

 

Katalánske preklady

DUNA - edícia PLENILUNI

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Manuel de Seabra
Vydavateľ:
Barcelona : Edicions Pleniluni (1989)
ISBN: 84-85752-60-0

 

Švédske preklady

ARRAKIS: ÖKENPLANETEN - edícia ASKILD & KÄRNEKULL

 

(zatiaľ bez obrázku)

Preklad: Gabriel Setterborg (1982)

 

ARRAKIS: ÖKENPLANETEN - edícia LEGENDA (1984, 1988)

 

ARRAKIS: ÖKENPLANETEN - edícia NACH OCH KULTUR (1999)

 

Turecké preklady

COL GEZEGENI: DUNE - edícia SARMAL

 

Detail
Preklad: Arzu Tascioglu-Deniz Vural
Vydavateľ:
Sarmal Publications (1997)

 

Zdroje: duneworld.org, noosfere.org, amazon.com, amazon.co.uk