The Dune Encyclopedia

Dr.Willis E. McNelly

 

Komplexná, autorizovaná encyklopédia pokrývajúca epos o Dune do štvrtej knihy a obsahujúca málo známe informácie a pekné kresby. Je napísaná z pohľadu obdobia po Rozptyle. Okrem iného obsahuje:

Legendárna história Paula Atreida, Kwisatza Haderacha
Salusa Secundus: väzenská planéta
Fremenské techniky prežitia v púšti
Duncan Idaho (10158-10191): Majster meča z Ginázu
Kompletný sprievodca heraldikou rodu Harkonnenov
"Ako dostal Muad'Dib svoje meno": povesť z Ústnej histórie
Tarot Duny alebo Zlatá  cesta
Príručka assassina: Kompletný návod na profesionálnu šaumurky

Americké vydania          Anglické vydania

THE DUNE ENCYCLOPEDIA - skupina PENGUIN GROUP (edície PUTNAM, ACE A BERKLEY)

 

Situácia okolo mien ako Ace, Putnam a Berkley je zamotaná, hlavne z dôvodov vzájomného skupovania a spájania sa týchto vydavateľských spoločností.  Nasledujúce riadky sú zjednodušenou históriou týchto predajov a fúzií, viac-menej som uviedol iba vydavateľstvá, ktoré mali niečo spoločné s publikovaním Herbertových kníh.
V roku 1838 v New Yorku založili Palmer Putnam a John Wiley vydavateľskú a retailovú firmu Wiley & Putnam. V roku 1848 Wiley spoločnosť opúšťa a v roku 1866 - 1872 sa po vstupe synov Palmera Putnama do firmy a po jeho smrti mení jej názov na dodnes používaný "G.P.Putnam´s Sons". V roku 1930 sa spája so spoločnosťou Minton, Balch & Co., ktorá nad ňou zakrátko preberá kontrolu.
V roku 1965 firma G.P.Putnam & Sons kupuje paperbackové vydavateľstvo Berkley Books a v roku 1975 sa obe spoločnosti - Putnam Publishing Group i Berkley Publishing Group dostávajú do vlastníctva MCA Inc. Vzniká Putnam Berkley Group.

V roku 1936 vzniká Penguin Books Ltd. Po smrti jej zakladateľa Allena Laneho sa v roku 1970 dostáva pod kontrolu skupiny Pearson Longman Ltd.

V roku 1953 je A.A.Wynom založené vydavateľstvo Ace Books. V roku 1972 je kúpené spoločnosťou Grosset & Dunlap, ktorú zasa v roku 1982 kupuje G.P.Putnam´s Sons (Putnam Berkley Group). Tak sa dostáva ako značka do jeho portfólia.

V roku 1996 vzniká spojením Penguin Books USA a Putnam Berkley Group spoločnosť Penguin Group (niekedy sa môžete stretnúť i s názvom Penguim Putnam) - druhý najväčší vydavateľ a predajca kníh v anglickom jazyku na svete. Takže v súčasnosti sú mená ako Ace Books, GP Putnam´s Sons a Berkley Books značkami či edíciami tejto spoločnosti.

 

THE DUNE ENCYCLOPEDIA - edícia BERKLEY (marec 1987)

 

Detail

Vydané ako: Berkley Trade Paperback Edition (jún 1984, 100 000 výtlačkov - v súčasnosti vypredané, len v jednom vydaní)
Obal: Vinny Difate
Design: Jeremiah B.Lighter
ISBN: 0-425-06813-7
Paperback

  Vydané ako: Berkley Book Club Edition
Tvrdá väzba
  Vydané ako: Berkley Hardback Library Edition (3000 výtlačkov)
Tvrdá väzba, o niečo väčší formát ako Book Club Edition

 

THE DUNE ENCYCLOPEDIA - edícia PUTNAM

 

(zatiaľ bez obrázku)

Tvrdá väzba, 526 strán
Vydavateľ: Putnam Publication Group
 (jún 1984)
ISBN: 0-399-12950-2

 

THE DUNE ENCYCLOPEDIA - edícia CORGI (1984)

 

Detail - predná strana
Detail - zadná strana
Britská edícia, vydavateľ Corgi Books
Obal: Bruce Pennington
ISBN: 0-552-99131-7 (1984)
Paperback

 

Nemecké vydania

DER WÜSTENPLANET ENZYKLOPÄDIE - edícia HEYNE

 

Detail

I.zväzok
Vydavateľ: Heyne Bücher
ISBN: 3-453-31106-X
Tvrdá väzba

Detail II.zväzok
Vydavateľ: Heyne Bücher
ISBN: 3-453-31107-8
Tvrdá väzba

 

"The Dune Encyclopedia" sa objavila na pultoch kníhkupectiev v roku 1984, medzi vydaním "Božského Imperátora Duny" a "Kacírov Duny", ako sprievodca, kronika Duny. Bola prezentovaná ako interpretácia informácií nájdených v "Rakiskom poklade" (prvý krát spomenutého v "Božskom Imperátorovi Duny", zrejme sa myslí archív v Dár es-Baláte) fiktívnymi historikmi 2000 rokov po udalostiach v "Božskom Imperátorovi Duny" a nejaký čas pred udalosťami v "Kacíroch Duny". V dôsledku toho bolo mnoho informácií v knihe úmyselne odlišných od faktov uvedených v kronikách Duny, aby sa tak vyjadril mylný výklad údajov historikmi a manipulácia s nahrávkami Leta II.

"The Dune Encyclopedia" bola zostavená a čiastočne napísaná Dr. Willisom E. McNellym, dlhoročným priateľom a spoločníkom Franka Herberta. Ostatné články boli napísané rôznymi kolegami a známymi Dr. McNellyho. Žiadna časť knihy okrem úvodu nebola napísaná Frankom Herbertom. Avšak Frank Herbert čítal a odsúhlasil každý zápis pred jeho vložením do knihy. Kniha bola vytvorená aj z jeho iniciatívy. Ako uviedol vo svojom predhovore, kompletne ju schválil.
Iniciály
W.E.M. pri mnohých heslách patria človeku menom Walter E. Meyers. Bol dobrým priateľom Dr.McNellyho (jeho iniciály sú W.M.).

Stále ale zostáva faktom, že kniha neodráža myšlienky Franka Herberta v Dune. Neexistuje žiaden príklad, že by aplikoval nejakú invenciu z "Dune Encyclopedia" a v niektorých prípadoch (axolotl, Harkonnenský erb) jej neskoršie diely Kroniky Duny odporujú.

Tam, kde je "The Dune Encyclopedia" v priamom konflikte s Kronikami Duny, či už je to pripisované historikom, ktorí ju údajne napísali, alebo nie, je zdvorilo ignorovaná. Tam, kde vypĺňa medzery v románoch Franka Herberta, sa názory líšia. Niektorí ju odmietajú celkovo brať do úvahy, kým druhí sa snažia použiť z nej toľko informácií, koľko je bez rozporov možné.

Ako povedal samotný Dr. McNelly: "Samozrejme, že Dune Encyclopedia nie je kánon, a samozrejme, že kánon JE."

Zdroj: alt.fan.dune

Ohľadne jej vzťahu ku knihám z prostredia Duny, ktoré píšu Brian Herbert a Kevin J. Anderson bolo uverejnené ne stránkach www.dunenovels.com nasledujúce spoločné vyhlásenie:

"Niektorí priaznivci si mohli všimnúť evidentné nezrovnalosti medzi knihami "Predohra k Dune: rod Atreidov" (1999) a "The Dune Encyclopedia" (1984), zostavenej Dr. Willisom E. McNellym. Aby sa ozrejmili akékoľvek nejasnosti, myslíme si, že je dôležité vysvetliť, že "The Dune Encyclopedia" odráža alternatívny vesmír Duny, ktorý nevyhnutne nereprezentuje kánon, vytvorený Frankom Herbertom. Syn Franka Herberta Brian, píšuci spolu s Kevinom J. Andersonom, pokračujú v budovaní kánonu vesmíru Duny. To sa deje s plným schválením vlastníka copyrightu Duny, spoločnosti Herbert Limited Partnership (ktorej spoluvlastníkom je i Brian Herbert - pozn.prekladateľa).
Hoci sám Frank Herbert považoval "The Dune Encylopedia" za zaujímavú a zábavnú, v žiadnom svojom románe o Dune nečerpal z odvodenej práce Dr. McNellyho. Podobne pri tvorbe svojich románov z prostredia Duny (začínajúc knihou "Predohra k Dune: rod Atreidov"), Brian Herbert a Kevin J. Anderson výhradne použili a budú používať originálne poznámky Franka Herberta v kombinácií so svojimi vlastnými nápadmi, a nie "The Dune Encyclopedia".
"

(podpísaní)
Dr. Willis E. McNelly
Brian Herbert
Kevin J. Anderson

Chýry o podpísaných kópiách "The Dune Encyclopedia" (DE) v tvrdej väzbe v minulosti kolovali na alt.fan.dune. Dr. Willis E. McNelly, ktorý zostavil a editoval DE, poprel podpísanie akejkoľvek kópie, s výnimkou paperbackovej edície.

AKÁKOĽVEK PODPÍSANÁ VERZIA "THE DUNE ENCYCLOPEDIA" V TVRDEJ VAZBE JE PODVOD!

Avšak, Dr. McNelly ponúkol fanúšikom Duny možnosť získať podpísané kópie DE a s osobným venovaním majiteľovi knihy (podpísané kópie DE s osobným venovaním preto nemusia byť podvodom). Uvádzam informáciu priamo od Dr. McNellyho (krátené):

Upozornenie: Bohužiaľ táto možnosť už neprichádza do úvahy, pretože Dr.McNelly 7.4.2003 zomrel.

"Miestny majiteľ antikvariátu (veľký SF fanúšik) vzdialeného asi pol míle mi urobil nasledovný návrh potom, čo som mu pred niekoľkými týždňami podpísal jeho kópiu DE.

Ak majitelia DE kdekoľvek v krajine chcú mať svoju knihu podpísanú odo mňa, môžu ju poslať do jeho kníhkupectva:

  The Book Baron,
1310 E. Chapman,
Fullerton, CA 92831.
Attention: Dr. Willis McNelly

Cena bude:

      1) $3.20 za prioritné spätné poštovné a

      2) $7.00 manipulačný poplatok, ktorý zahŕňa spiatočnú obálku,

      teda spolu $10.20 US.

(Poznámka: VŠETKY kópie knihy MUSIA byť poslané tak, aby boli registrované, alebo cez UPS, alebo nejakým iným poštovým spôsobom, ktorý môže byť sledovaný, alebo aspoň potvrdí, že kópia bola do kníhkupectva odoslaná.)

MUSÍ byť uvedená spiatočná adresa. Povie mi kam mám knihu poslať, ale hlavne ju podpíšem s osobným venovaním, NIE iba samotným podpisom.  
Akékoľvek ďalšie otázky adresujte Johnovi Kennymu (jkenny@mindspring.com), NIE Dr. McNellymu.