Oficiálne časti patriace do príbehu Duny -
tzv. "kánon" Duny.

 

Značná časť fanúšikov Duny považuje za "kánon" (oficiálnu súčasť príbehu) iba tie príbehy Duny, ktoré napísal Frank Herbert. Patrí sem šesť románov o Dune (označovaných niekedy ako Kronika Duny) a krátky príbeh "The Road to Dune" v "Eye".

Brian Herbert a Kevin J.Anderson vyhlasujú, že svojimi Predohrami "pokračujú vo vytváraní kánonu vesmíru Duny". Avšak mnoho fanúšikov si v týchto knihách všimlo veľké množstvo nepresností a nevierohodností a sú presvedčení, že autori nemajú žiadne unikátne informácie o zámeroch Franka Herberta. Predohry preto považujú za málo viac, než "remeselnú fan-fikciu". Z tohto dôvodu sú informácie pochádzajúce z ich kníh v Encyklopédií Duny zreteľne odlíšené od pôvodnej práce Franka Herberta.

Osobitné postavenie má dielo "The Dune Encyclopedia".

Film "Duna" od Davida Lyncha a televízne minisérie "Frank Herbert´s Dune" a "Frank Herbert´s Children of Dune" sú všeobecne akceptované ako umelecká interpretácia Duny. Hoci Frank Herbert pracoval na Lynchovom filme ako konzultant, väčšina súhlasí s tým, že hoci je postavený na jeho originálnom románe, neodráža jeho prácu, myšlienky a názory.

Fanúšikovská fikcia, reprezentovaná  malým počtom príbehov situovaných do vesmíru Duny alebo slúžiaca ako informačné pozadie pre rôzne hry - oficiálne alebo neoficiálne - nie je samozrejme pokladaná za kánon.

Zdroj: alt.fan.dune