Everett McGill (21.10.1945, Miami)

Stilgar

 

"Nosenie filteršiat v púšti bolo po smrti druhou najlepšou vecou."