DUNA VII. - Kruh sa uzatvára

Imperial news / / Report : Arrakis „kruh sa uzatvoril“ //

autor: TRN][K

 

Táto správa je o možných zámeroch „SH“ Shai-Hulud (ŠAJ-HULÚD - meno červa z Arrakisu):

Možno to vyznie zvláštne, ale červom sa v Impériu pripisuje len úloha štatistov na ihrisku menom Arrakis. V samotnom srdci Impéria - Arrakise - sa o červoch celkom úspešne zahmlieva všetko, čo by mohlo poukázať na samotnú podstatu spojenia:

///Voda – Shai-Hulud – Korenie – Gilda - KWISATZ HADERACH///.

Bežný Fremen  vie o svojej planéte (červoch) iba to, čo má vedieť. Skutočné a úplné informácie má len Ctihodná Matka. Lenže mať informácie ešte neznamená, že z nich poskladáte skutočný obraz. (Podobne, ako keď dostanete puzzle bez sprievodného obrázku.)

Pokiaľ sa táto správa k Vám dostane v nezmenenej podobe, znamená to, že je buď nepravdivá, alebo už pominula potreba zahmlievať pravdu o DUNE a SH. Jedná sa predovšetkým o teóriu B2.

Voda: v našej rovnici znamená život. (všetok život vo vesmíre je založený na vode)

SH: znamená len tvorbu korenia?

Korenie:

1. Predlžuje život. (zanedbateľná vlastnosť v porovnaní s bodmi 2 a 3)
2. Umožňuje cestovať vesmírom  (ohýbanie priestoru),
3. A hlavne umožňuje nazerať do  neexistencie. (predpovedať možnú budúcnosť)

Gilda: Vďaka džihádu (zničenie mysliacich strojov) má monopol na cestovanie Univerzom. Avšak jej kritickým obmedzením je absolútna závislosť na Arrakis (korení) a z toho prameniaca nutnosť dodržiavať  zákony a nariadenia. (napr. nepoužívať zbrane hromadného ničenia)  Nepriamo sa tak zabraňuje možnej genocíde života.

KH: Niekto, na koho sa čaká, aby ľudstvo (život) previedol cez závislosť k samostatnosti. 

Pokiaľ Vám nič nedáva zmysel, buďte trpezliví, všetko na konci tejto správy zapadne do seba a umožní Vám pohľad na obraz, ktorý videl len jeden človek - Muad´Dib - ale jeho veľkosť nepochopil ani on. Bene Gesserit varoval pred predčasným zrodením KH. (Ach, lady Jessica).

Problém nebol v tom, že to bol Atreides (jeho genetický materiál bol bezchybný), ale pravdepodobne v tom, že sa ku koreniu dostal skôr ako bolo treba. (Nedokázali tomu zabrániť ani tí, ktorí celí čas ťahali za nitky.)  Vesmír má obrovskú zotrvačnosť, a ak chcete niečo zmeniť, musíte to plánovať ďaleko dopredu ...

A ako naznačil Isaac Asimov v kronike Nadácia (Foundation), konanie celku je možné pomerne presne vypočítať, ale konanie jednotlivca nie...

Tu lady Jessica prešla cez nos všetkým a ohrozila tým život v celom vesmíre.

Skôr ako rozviniem svoju teóriu, predložím Vám fakty, z ktorých som vychádzal.

/// Viz. : Korenie -  Melanž ;  Predkorenie ; Voda života  ; Malý tvorca – pstruh piesočný ///

Predkorenie: vývojová fáza korenia vo forme hubovitej divokej rastlinnej masy, ktorá vzniká, keď voda zatopí výlučky (výkaly) malého tvorcu. Pomocou slnka a vody sa z tejto masy stáva melanž.

Voda života (jed osvietenia): ide o kvapalný výron z piesočného červa, ktorý vzniká v okamihu, kedy červ zahynie utopením.

Prvé správy z Arrakis o červoch začínali a končili iba pri zbere korenia. Vedecká komunita Impéria sa k týmto správam stavala skepticky. Považovala ich za prejavy snáh manipulovať zo záznamami ťažby korenia. Pokiaľ si uvedomíme cenu gramu korenia, nie je nič lepšie, ako občas nechať celú plnú továreň na korenie zmiznúť. Shaddam IV. nám dôveroval, ale naši kolegovia správy o červoch potvrdzovali, alebo sa im Duna stala osudnou.

Správy Imperátorových špehov o istom prepojení Gildy a Fremenov (púštni pašeráci s korením). Kozmická Gilda odmietala poskytovať satelitné snímky Arrakis a pravdepodobne menila súradnice podľa potreby Fremenov. A takúto podporu by Gilda neriskovala, keby jej nešlo o život.

V tomto opare poloprávd a lží sme vytvorili profil púštneho tvora na Arrakis - Shai-Huluda.

Na Dune je malý, ale stabilný ekosystém,  ktorý sa prispôsobuje rozrastajúcej sa púšti. Áno, Arrakis nebola púštnou planétou.

Prví osadníci sem nasadili pozemskú faunu a flóru. (Gilda, melanž a ani Impérium ako ho poznáme vtedy ešte neboli.) Bol to čas Generačných posádok, ktoré putovali k planétam, kde pristávali malé rýchle automatické sondy,  ktoré bioterraformovali vhodné planéty.

Odpoveď na to, či červ prežil obdobie teroru pozemských mikroorganizmov a postupne po takmer dokonalej premene planéty (na pozemskú) sa vrátil a začal ju opäť premieňať na púšť, alebo či prišiel z inej galaxie, nepoznáme.

Vývojové štádia piesočného červa sú i dnes hádankou. Pokiaľ predpokladáme, že sú to pôvodní obyvatelia Arrakis, tak terraform planéty prežili po tisíce rokov iba ako malí tvorcovia (piesočné pstruhy). Tí sú zodpovední za púštny terraforming a za výrobu korenia. (Viz. malý tvorca a melanž).

Tu nastáva prvý problém: načo sa po premene planéty na púšť piesočný pstruh premení na Shai-Huluda?

Pokiaľ by išlo o ten istý druh a jeho vývojové fázy, dostávame sa do časového problému. Niet záznamu o tvorovi, ktorý by dokázal tisíce rokov čakať na potrebné podmienky pre svoj život.
Život je mocný čarodej a určite by nám ponúkol množstvo evolučných premien Shai-Huluda od vodomilného až po smrteľnú alergiu na vodu.
Sestry z Bene Gesseritu by nám dali, veď len smrteľný výron Shai-Huluda im dáva vedomospektrálne narkotikum (Viz.Ctihodné Matky). Tak či tak, korenie by tu bolo aj bez konečného štádia Shai-Huluda. Neboli by tu síce čarodejnice, ale tie by aj tak nikomu nechýbali :-).
Odpoveď (teória) na tento problém bude na konci správy. Ovšem jej nebezpečnosť je skutočne alarmujúca.

Najprv sa vrátim k neškodným teóriám o červoch. Takzvaná teória A1. 

Pstruh je nepozemská forma života a pre svoj život mu stačí slnko a voda. Jeho činnosť pretvára akúkoľvek krajinu na púšť. Shai-Hulud tak isto k svojmu životu nepotrebuje nič iné, iba slnko a piesok.

1. Prečo ničí všetko živé?
2. Prečo reaguje na vibrácie? 

V podstate život je istý druh vibrácie a do sveta Shai-Huluda patrí iba piesočný pstruh. Všetko živé ohrozuje pstruha  a tím narúša červov ekosystém. (piesok a nevlhkosť).
Tu môžeme hľadať istý symbiotizmus pre tieto dve tváre púšte (Pstruha a Shai-Huluda).
Pstruh bojuje na rozhraní ekosystémov a aby ľahšie dobíjal územia, tak úskokom ničí všetko živé.

Ako?

V hlbokej púšti vytvára korenie, ktoré pre svoje energetizujúce účinky láka vodomilných tvorov. Tím, že sa stávajú na ňom závislí len zvyšuje šancu, že jedného dňa skončia v útrobách červa...
Ovšem korenie má na náš organizmus skôr pozitívne účinky, takže aj táto teória pokrivkáva.

No verzia B2 je tu ako doma...

Teraz preskočím zopár riadkov a pustím sa do najväčšieho rozporu medzi teóriou a pozorovaniami. Hádate správne: najväčším problémom je ich veľkosť a deklarovaná pohyblivosť...
Bežná fyzika neumožňuje pohyb 20 metrového (nieto ešte 400 metrového) červa, ako 2-metrového hada púštneho! Všetko by bolo v poriadku, pokiaľ by sa červy po dosiahnutí kritickej veľkosti  pohybovali len pod povrchom a to slimačou rýchlosťou. Vysvetlite ale, ako môže červ byť schopný prehltnúť
Harvester /ťažobné vozidlo 120x40m/! Sám musí mať rozmery minimálne 300 až 400 metrov, čo znamená, že jeho rýchlosť by sme museli rátať  v metroch za rok!!! A predsa minimálne nejaké percento nahlásených strát Harvesterov je dôsledkom Shai-Huluda. Odpoveď je jasná, pokiaľ je  spojenie Pašeráci a Gilda pravdivé.
Starešina púšte, ako ho nazývajú fremeni, si pomaly  spracúva piesok a občas, v prípade, že zacíti zvýšenú vlhkosť, zo seba uvoľní nám neznámym spôsobom piesočných pstruhov. Pstruh pohltí vlhkosť a nad našim dedkom púšte vytvorí melanž. Tú vlhkosť môže vytvárať aj samotný červ (Viz. vetrolap). Po dozretí melanže (explóziou sa rovnomerne rozpráši po okolí) červ čaká na svoju korisť (nie kvôli hladu). Vibráciami Harvesteru sú najprv prilákané malé a pohyblivé červy. Tie zionizujú piesok natoľko, že vytvoria malú púštnu búrku. Tá vyburcuje nášho Dedka púšte k útoku (vlastne iba otvorí obrovské ústa).  Nevýhodou je, že korenie by sa pravidelne objavovalo na tom istom mieste. Tu prichádza na rad naša Gilda, ktorá keď nepatrne zmení súradnice a na mapách, budú sa dotyčné náleziská nachádzať stále na inom mieste /bude stačiť aj 500 až 2000 metrov/.

Ovšem to, že je to tak, musia už dávno vedieť nielen Fremeni, ale aj oficiálni zberači korenia.  A tak isto by im už asi došlo, že keď zabili červa, viac sa už na tom mieste korenie nevyskytlo.

Tu narážame na fenomén spojený zo zakrývania vzniku a pôvodu korenia, z čisto komerčných  a monopolných opatrení (aby výroba korenia ostala iba na jednej a dobre kontrolovateľnej planéte). Tu sa celkom dobre uplatnia historky o gigantických červoch, ktorí brázdia púšť a ničia všetko živé. Dokonca aj príbehy o Jazdcoch piesku. 

Lenže narážame na fakt, že tieto historky sú možno pravdivé! A to znamená, že sa dostávame k podstate tejto správy. Vážení, Teória B2 sa začína ...

(Viz. Holtzmanov efekt, Suspenzor, štít obranný, Iluminačná guľa,  Krispel)

Červ je polorastlinný a položivočíšny mimozemský organizmus, ktorý svojou stavbou a štruktúrou tela môže vytvoriť svalstvo a skelet účinnejší, ako nám známe konštrukčné látky. Ovšem to, že by sme nepoznali takýto materiál je menej pravdepodobné, ako to, že sme svedkami Holtzmanovho efektu na biologickej úrovni (sám Holtzman dokonca pripustil, že bol inšpirovaný istím bioorganizmom). Fakt je aj ten, že komerčne uspel najprv zo suspenzorovou (nadnášanie – antigravitácia) technológiou a až jej fázovaním dospel vojenský priemysel k štítovému využitiu.
Schopnosť červov fungovať ako generátor by umocňoval fakt, že sú citliví na štíty a suspenzory aktivované vo voľnej púšti. Samotný piesok je ionizovaný piesočnými búrkami a tým šetrí výdavky energie potrebné na pohyb po piesku. Dokonca kultová zbraň fremenov krispel (červov zub), je možno istým prvkom indukcie Holtzmanovho (suspenzorového) efektu
(niečo ako indukčná cievka v aute - tá generuje napätie z 12 Voltov na napätie 20-25 tisíc Voltov). Ich počet je ďaleko prevyšujúci potrebu, akú u nás zastávajú naše zuby. A samozrejme zuby v červovi nemajú vôbec opodstatnenie, pretože sa neživí zvieratami, ale na ich občasné ulovenie používa skôr adekvátnu veľkosť úst. Sám krispel, (zub) pokiaľ sa nedrží v elektrickom poli, sa rozpadne.
To, že máme do činenia s takouto formou riešenia nadmernej hmotnosti ešte umocňuje fakt, že pri jazde na červovi Fremeni používajú len tvorcovské háky. Tie, ako legendy hovoria, len otvoria prstenec a tým odkryjú citlivé
tkanivo pod ním. Fremeni si to vysvetľujú tak, že piesok by ju mohol poškodiť a preto sa červ otočí tak, aby táto časť bolo čo najďalej od piesku. Ovšem pri ohromných veľkostiach je to ako keď vás uštipne komár (reflexívne ho bacnete). Ovšem čo sa deje, ak sa jazdec s červom dostane do púštnej búrky??? Tu zas prichádza na pomoc naša hypotéza.

Prstence sú súčasťou suspenzorového biomechanizmu (možno tou najhlavnejšou), a ich len čiastočné narušenie spôsobí oslabenie Holtzmanovho efektu a hmotnosť tela by mohla narušiť integritu a následnú deštrukciu celého prstenca. Preto sa červ neotáča aby bol čo najďalej od piesku, ale preto, aby oslabenú časť mal čo najvyššie a tím eliminoval zaťaženie celého prstenca.
Ovšem biosuspenzor umožní iba rýchly pohyb po piesku (aj tím najhmotnejším jedincom),
lenže čo si počať s pozorovaniami, že sa červy (nie nemalou) rýchlosťou pohybujú pod povrchom piesku!?!

Tu prichádza tá najmenej akceptovateľná teória (C3), ktorej skutočné dôsledky môžu úplne zmeniť naše predstavy o svete, ale aj o hrozbe, ktorá prichádza z rozptylu teda presnejšie z jeho vonkajších hraníc... 

(Viz.: Gilda - Navigátor)

Prečo korenie umožňuje navigátorom Gildy cestovať vesmírom (skladať priestor, vybrať najbezpečnejšiu cestu)? Prečo nás ani raz nenapadlo, že vlastnosti korenia sú len akýmsi vedľajším produktom živočíchorastliny (červa)?
Ak navigátor dokáže cestovať cez obrovské priestory vesmíru, prečo by červ nemohol cestovať a skladať priestor v piesku? Ak uvážime, že samotný červ je presýtený korením (vytvára si ho sám) a pritom on nevytvára na púšti žiadne melanžové polia, znamená to, že korenie si vytvára  pre vlastnú potrebu! Ale akú má potrebu červ?! Jediná a možná odpoveď je tá, že sám využíva na pohyb v piesku schopnosť skladať priestor. Tu vás isto napadne otázka, prečo teda vidíme, že sa pohybuje, keď môže skákať. Možno samotná podstata skoku neumožňuje premiestňovať sa s veľkou presnosťou, možno elektrostatické výboje púšte a možno prítomnosť ostatných červov narúša priestor tak, že skoky na väčšie vzdialenosti sú nemožné alebo len nebezpečné. (Dva červy by mohli skočiť do toho  istého priestoru a ani Leto II nevidel ostatných jasnovidcov.) I dnes poznáme efekt nedokonalosti ľudského vnímania a to, že rýchlo sa pohybujúce obrázky nám splývajú do plynulého pohybu (film v kine). Pohyb červa môže  pozostávať z malinkých skokov, ktoré nám splývajú v plynulý pohyb (jedná sa hlavne o pohyb v piesku).

Myslím teda som!
Fakt si ešte myslíte, že korenie, ktoré umožňuje navigátorom Gildy cestovať vesmírom, je len vedľajším produktom, ktorý vznikol evolúciou?? Ak dokážu skladať priestor na malú vzdialenosť, prečo by nemohli migrovať od jednej planéty k druhej? Tam, ak nemajú ideálne podmienky, umierajú. Ich telá sa začnú rozpadať na piesočných pstruhov. Potom už iba záleží, v akom štádiu sa nachádza pôvodná biosféra. Púšť sama o sebe existuje aj na planétach, kde žiadne červy nežijú. Na takejto planéte môže zaberať len malú oblasť. No ionizácia pisku pri púštnych búrkach môže byť pre červov to, čo pre lode majáky.

Tu sa stretáme s problémom, ktorý našu teóriu nepodporuje; v celej známej Galaxii je (bol) iba Arrakis miestom ich výskytu (odpočinku, zastávky, prestupnou stanicou).

Sú tu a preto musia aj myslieť? Ak sa pozrieme na kvantitu v rozmnožovaní nám známeho života, zistíme, že čím vyššie stúpame po rebríčku vývoja (intelektu) tím daný subjekt dáva prednosť kvalite pred kvantitou svojich potomkov. A migrácia nastáva hlavne vtedy, keď dané podmienky sú neprijateľné, alebo začínajú byť nevyhovujúce.

(Viz.: KWISATZ HADERACH)

Tu je už len krôčik tomu, aby si ŠAJ-HULÚD vyberal planéty podľa toho, kde sa mu bude nerušene dariť. Tak ako KH pomocou korenia nazeral na možnú budúcnosť, môže aj ON.
To že si vybral v celej Galaxii len jedno miesto (lepšie povedané len to, o ktorom Impérium vie)
môže mať svoje dôvody, ktorým nikdy neporozumieme. (Stabilita, monopol, závislosť – to všetko môžeme za týmto rozhodnutím hľadať.)
Tak, ako mravenisko, ktoré sa skladá z malých jedincov (takmer bez mozgu), funguje ako zohraná armáda. Tak môže spoločenstvo červov fungovať ako dokonalý organizmus, len ich ihrisko je omnoho väčšie. Galaxie sú pre nich len stromy v lese, ktorému my hovoríme VESMÍR.
Tak ako čarodejnice z Bene Gesseritu ovládajú Impérium, tak môžu červy ovládať vesmír.
Ovšem či sú to tí, čo v skutočnosti hýbu vesmírom, sa dozvieme, až keď k nám dorazí to, čoho sa boja aj diabolské Ctené Matre.

///Kruh sa uzatvára///

Aj my sme osídľovali planéty pomocou družíc, a až po 100-1000 rokoch sme ich začali osídľovať.

Ovšem, kto by mohol osídľovať galaxie pomocou bytosti, ktorá riadi (manipuluje pomocou korenia) NÁS!!? Napadá ma len jediný organizmus, ktorý všetci poznáme, ale nikto ho nevidel. Množstvo vojen sa začalo kvôli jeho rôznym menám. Množstvo krutostí sa deje v jeho MENE. (Najhorší prípad je Tleilax).

Pýtate sa koho mám na mysli, vážne to netušíte?

Neviem ako ho voláte Vy, ale pripravte sa na príchod BOHA!!!.